Menu English

De keizersnede onder het vergrootglas

Introductie van het auditeren van de keizersnede, een implementatiestudie

Het begeleiden van ziekenhuizen en VSV bij de implementatie van het auditeren van keizersneden bij de ochtend en/of middagoverdracht waarbij, aan de hand van een auditformulier, de keizersnede multidisciplinair wordt besproken.

Toon:

In dit project wordt samengewerkt met een aantal universitaire medische centra (Amsterdam UMC, Radboudumc). Het onderzoek wordt tevens ondergebracht in de Verloskunde Academie Rotterdam waar verloskunde onderwijs en verloskunde onderzoek elkaar ontmoet. Daarmee is ook het Erasmus MC en de bacheloropleiding Verloskunde van Hogeschool Rotterdam betrokken bij het onderzoek.

Het is belangrijk dat in het project wordt samengewerkt met perifere en academische ziekenhuizen om de borging van een audit op keizersneden zo groot mogelijk te maken. Het uiteindelijke doel om een blauwdruk voor de audit te implementeren in alle ziekenhuizen in Nederland, heeft de grootste kans op succes als deze blauwdruk is getest in diverse typen ziekenhuizen. Daarmee kunnen alle kinderziekten eruit gehaald worden voordat de blauwdruk landelijk wordt aangeboden via de beroepsorganisaties NVOG (Nederlandse Vereniging voor Gynaecologen), KNOV (Koninklijke Organisatie voor Verloskundigen).

Meer informatie over het project kunt u opvragen bij Linda Vis (epidemioloog Perined), Marieke de Vaan (docent masteropleiding physician assistant) en Jeroen van Dillen (gynaecoloog Radboudumc; contactgegevens op te vragen bij Ageeth Rosman).