Menu
  English

  De keizersnede onder het vergrootglas

  Introductie van het auditeren van de keizersnede, een implementatiestudie

  Het begeleiden van ziekenhuizen en VSV bij de implementatie van het auditeren van keizersneden bij de ochtend en/of middagoverdracht waarbij, aan de hand van een auditformulier, de keizersnede multidisciplinair wordt besproken.

  Toon:

  (Beoogde) resultaten

  Beoogde resultaten zijn:

  • Het succesvol implementeren van een keizersnede audit (inclusief borging op de langere termijn).
  • Het creëren van bewustzijn over het besluiten tot een keizersnede bij zorgverleners die bevallingen begeleiden. 
  • Het ontwikkelen van passende PDCA-cycli inclusief passende verbeterplannen op basis van de uitkomsten van de audits van keizersneden.
  • Het bijdragen aan het kritisch beschouwen en bespreken van kwaliteitsindicatoren zoals die aangeleverd worden door Perined en die overgedragen moeten worden aan Zorginstituut Nederland.
  • Het initiëren van nieuwe onderzoeksvragen vanuit VSV/ werkveld.

  Publicaties