Menu
  English

  Het gebruik van richtlijnen door ergotherapeuten in Nederland

  Inzicht bieden in het gebruik van richtlijnen door ergotherapeuten in Nederland.

  Toon:

  Introductie

  Richtlijnen spelen een belangrijke rol in de zorg en ondersteunen professionals en cliënten in de besluitvorming over passende en evidence-based zorg. Voor de kwaliteit van zorg is het van belang dat bestaande richtlijnen beschikbaar zijn en worden toegepast door zorgverleners.

  Het is echter niet bekend of, en hoe, de bestaande richtlijnen in de praktijk gebruikt worden en of de huidige richtlijnen voldoen aan de behoefte. Joan Verhoef en Mieke Cardol hebben daarom het gebruik van richtlijnen door ergotherapeuten geïnventariseerd door middel van een vragenlijst. Deze is ingevuld door 246 ergotherapeuten uit diverse werkvelden. Aanvullende interviews moeten meer inzicht geven in hoe de richtlijnen gebruikt worden.

  Voor dit onderzoek voeren studenten ergotherapie deelprojecten uit in het kader van hun afstudeeronderzoek.

   

  Projectbeschrijving

  Richtlijnen ondersteunen professionals in de besluitvorming over passende en evidence-based zorg. Voor ergotherapeuten in Nederland zijn er tien monodisciplinaire richtlijnen beschikbaar en ruim dertig multidisciplinaire richtlijnen, zie deze website. Het is niet bekend in welke mate deze richtlijnen in de praktijk gebruikt worden en of de huidige richtlijnen voldoen aan de behoefte van ergotherapeuten.

  Wij hebben daarom het gebruik van richtlijnen door ergotherapeuten geïnventariseerd om na te gaan welke richtlijnen gebruikt worden in de praktijk, hoe deze richtlijnen gebruikt worden, wat eventuele belemmeringen zijn bij het gebruik van richtlijnen en welke behoefte er is aan nieuwe of andere (persoonsgerichte, uitkomstgericht of contextgerichte) richtlijnen.

  Doelstelling van het onderzoek is kennis en inzicht te vergroten over het gebruik van richtlijnen door ergotherapeuten. 

  Uit de resultaten blijkt dat ergotherapeuten bijna allemaal bekend zijn met richtlijnen en dat bijna 90% een of meer richtlijnen heeft geraadpleegd.

  Verbinding met onderwijs

  De opleiding ergotherapie, en studenten ergotherapie zijn betrokken bij dit project doordat deelvragen van het onderzoek worden uitgewerkt door studenten in het kader van hun afstudeeronderzoek.

  Onderzoekers

  betrokken bij dit project