Menu English

Ontwikkeling Dutch Position Statement

Onverklaarde luisterproblemen

Publicatiedatum: 01 februari 2014

Voor het goed kunnen communiceren is goed spraakverstaan een belangrijke voorwaarde. Binnen de Nederlandse Audiologische Centra wordt verschillend omgegaan met de doelgroep kinderen met klachten over luisteren en verstaan in complexe luistersituaties.

Toon:

Introductie

Er is behoefte aan een eenduidige en passende benadering van deze doelgroep. Daarom werkt Kenniscentrum Zorginnovatie (in samenwerking met Hanzehogeschool Groningen) aan een Dutch Position Statement. Het ‘Dutch Position Statement AVP’ zal professionals handvatten bieden bij het identificeren, diagnosticeren en behandelen van kinderen met mogelijke auditieve verwerkingsproblemen.

Er zijn personen, die ondanks afwezigheid van een gehoorverlies, toch moeite hebben met spraakverstaan in complexe luistersituaties, bijvoorbeeld in achtergrondlawaai, of wanneer een spreker erg snel spreekt en/of de geluidskwaliteit vermindert. Bij dergelijke problemen in het luisteren en verstaan kan men op een Audiologisch Centrum terecht voor vaststelling van de aard van het probleem; via diverse gehoortesten en aanvullende psychologische/ logopedische diagnostiek en voor adviezen omtrent begeleiding of behandeling.

Binnen de Nederlandse Audiologische Centra wordt verschillend omgegaan met de doelgroep kinderen met klachten over luisteren en verstaan in complexe luistersituaties (vermoedelijke auditieve verwerkingsproblemen, AVP). Er is behoefte aan eenduidigheid in de diagnostiek van deze doelgroep. Sommige centra hebben hiervoor speciaal ontwikkelde spreekuren met vastgestelde testprocedures, andere centra nemen bij hulpvragen op dit gebied de auditieve tests niet (meer) af en richten zich vooral op het uitsluiten en in kaart brengen van het bredere functioneren van het kind. Voor zowel professionals als (ouders van) cliënten zijn deze verschillen niet wenselijk.

In het buitenland is in sommige landen in deze behoefte voorzien door middel van het opstellen van een consensus document, of een zogenaamd ‘Position Statement’, als verzameling van de huidige stand van zaken op het gebied van wetenschap en praktijk op het gebied van diagnostiek en advisering/ begeleiding bij kinderen met problemen in de auditieve verwerking. Wij willen in Nederland ook in deze behoefte voorzien.

Projectbeschrijving

De volgende deelonderzoeken zijn voorafgegaan aan de formulering van het Position Statement:

  • Systematic Review naar de definitie, symptomatologie en comorbiditeit van auditieve verwerkingsproblemen (promovenda Ellen de Wit bij Hanzehogeschool Groningen)
  • Focusgroepenonderzoek naar huidige ervaringen, kennis en knelpunten (lector Karin Neijenhuis bij Hogeschool Rotterdam)
  • Delphi onderzoek naar consensus van experts t.a.v. problemen in de auditieve verwerking (lector Margreet Luinge bij Hanzehogeschool Groningen)