Menu English

OpgePACT

Een implementatieonderzoek over het gebruik van Partners van Afasiepatiënten Conversatie Training (PACT) in de beroepspraktijk.

Publicatiedatum: 01 september 2020

Project OpgePACT betreft een onderzoek naar het betrekken van partners in de afasietherapie en het gebruik van Partners van Afasiepatiënten Conversatie Training (PACT) in de beroepspraktijk. PACT is een vorm van Conversatie Partner Training (CPT) en past in de ontwikkeling van toenemende aandacht voor de communicatieve participatie van personen met afasie (PMA). Zowel de PMA als de gesprekspartner zijn verantwoordelijk voor het verloop van een gesprek. Het trainen van partners brengt een nieuwe focus aan in de logopedische behandeling van afasie en heeft consequenties buiten de therapiekamer. In samenwerking met Rijndam Revalidatie wordt dit project uitgevoerd op het kenniscentrum, waar onderzocht wordt hoe logopedisten vorm geven aan partnertraining en wat de rol van PACT daar in is.

Toon:

Projectbeschrijving

Er is toenemende aandacht voor het verbeteren van de communicatieve participatie van personen met afasie (PMA). Om deze participatie te verbeteren worden gesprekspartners van PMA begeleid en getraind via Conversatie Partner Training (CPT). Bij CPT worden gesprekspartners van PMA getraind, zoals professionele zorgverleners  of, in dit geval, naasten van PMA. Om naasten van PMA te trainen is in Nederland sinds 2012 het programma Partners van Afasiepatiënten Conversatie Training (PACT, Wielaert & Wilkinson, 2012) beschikbaar.

Uit onderzoek is gebleken dat CPT positieve effecten oplevert. Getrainde partners gebruiken meer strategieën en ze zijn effectiever in hun manier van communiceren. Hierdoor verbetert ook de deelname aan gesprekken door de PMA zelf. Logopedisten kunnen de cursus PACT volgen, waarna zij de werkwijze van PACT kunnen gebruiken in het werken met PMA en hun naasten. De PACT-cursus is inmiddels 14 keer aangeboden aan – in totaal – 211 logopedisten.

Doel

Met dit onderzoek wil de projectgroep middels vragenlijsten en een focusgroep in kaart brengen óf en op welke manier partnertraining bij afasie wordt aangeboden. In hoeverre wordt PACT hierbij gebruikt en wat zijn verbeterpunten om PACT toe te kunnen passen in de partnertraining?

Verbinding met het onderwijs

Studenten logopedie kunnen tijdens afstudeerprojecten onderzoek uitvoeren naar aan OpgePACT gerelateerde onderwerpen.