Menu English

Pedagogical Change Agents

Publicatiedatum: 01 december 2022

Hoe kunnen studenten zich ontwikkelen als Change Agent binnen de context waarin zij werken (en leren) als het gaat over de zaken die zij vanuit pedagogisch en/of grootstedelijk perspectief van belang achten?

Over het project

Introductie

In dit project en WERKplaats IPD experiment worden deelnemers van de minor Lesgeven in de Grote Stad (OP01 en 02 van collegejaar ‘22/’23) uitgenodigd om zich te manifesteren als Pedagogical Change Agent(s) door een veranderproject te identificeren, initiëren, uitvoeren, begeleiden en evalueren over een voor hen belangrijk grootstedelijk pedagogisch vraagstuk.

Studenten worden in de gelegenheid gesteld en begeleid om een door hen gewenste pedagogische verandering of ontwikkeling uit te zetten, en daarbij anderen te betrekken voorbij het eigen klaslokaal of directe werkomgeving. Hiermee doen we recht aan het unieke perspectief van startende leraren (op basis van jarenlange eigen ervaring in het onderwijssysteem) en verkennen we samen de tools en principes die daarvoor nodig zijn; zodat ook zij kunnen deelnemen aan het continue gesprek over het waartoe van onderwijs, en de vraag ‘Hoe kunnen we jongeren, inleiden in de wereld, ondersteunen om zich daar thuis te voelen, en aanmoedigen om daar zelf iets in te brengen?’

Projectbeschrijving

Een groot deel van onze studenten zijn sterk pedagogisch gedreven en binnen dit project geven we hen de gelegenheid hun eigen pedagogisch bewustzijn, handelen en legitimeren (Van Kan, 2021) verder te ontwikkelen, met het oog op hierin binnen de bredere context waarin zij werkzaam zijn, ook een constructieve bijdrage te kunnen leveren.

Belangrijke thema’s zijn pedagogische professionaliteit, participatie, specifiek grootstedelijke pedagogische vraagstukken en de doorlopend relevante pedagogische opdracht en implicaties voor organisatie en vormgeving van onderwijs.

Verantwoordelijk voor leiding van dit project is Gijs Verbeek. Hij wordt bijgestaan door kritische vrienden Rajae el Himer, Fatiha el Mourabet en Claire Ohlenschlager (LERO collega’s), lector Carlos van Kan en Mark Aarts (coördinator en docent minor Lesgeven in de Grote Stad). Coaches van de minor begeleiden de studenten, en de coaches worden door Gijs ondersteund.

Het doel is om inzicht te krijgen in überhaupt een behoefte van studenten zich verder in hun pedagogische professionaliteit te ontwikkelen en hierin een rol te spelen binnen de bredere (onderwijs)context. En er vanuit gaande dat dit het geval is, aanvullend inzicht te krijgen in hoe dit kan worden vormgegeven in onderwijs en begeleiding.

Samenwerkingen

Samenwerkende partners in dit project zijn het lectoraat Pedagogische professionaliteit van leraren, WERKplaats Inclusieve Pedagogiek en Didactiek, cluster Talen van het Instituut voor Lerarenopleidingen en minor Lesgeven in de Grote Stad.

Projectfeiten

 

Looptijd

Doorlopend

Financiering

WERKplaats IPD, lectoraat Pedagogische professionaliteit van leraren en cluster Talen van IvL

Lectoraat

Lectoraat Pedagogische professionaliteit van leraren

Thema

 Optimalisering leerprocessen 

Medewerkers betrokken bij dit project