Menu
  English

  Voor- en Vroegschoolse Educatie thuis

  VVE Thuis

  Publicatiedatum: 01 januari 2012

  Is er een effect van deelname aan VVE Thuis op de ontwikkeling van kinderen en op het interactiegedrag van ouders en kan intensivering van het programma met behulp van ICT hierbij een rol spelen?

  Toon:

  Er zijn twee effectstudies uitgevoerd, het ene gericht op de peuters; het tweede gericht op de kleuters (waarvoor het materiaal van VVE thuis nog in ontwikkeling is). Beide effectstudies duurden 1 jaar. De effecten zijn gemeten op de taalontwikkeling (woordenschat),de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voorafgaand aan de effectstudies werden het peuterprogramma en het kleuterprogramma bestudeerd, zoals dat momenteel plaatsvindt in de praktijk om knelpunten en verbeterpunten op het spoor te komen. In dit kader zijn ook de ouder- kind interacties in de thuissituatie bij de uitvoering van programma-activiteiten onderzocht, in het bijzonder gericht op laaggeletterde ouders. Met deze observaties zijn nagegaan of ouders de programma-activiteiten uitvoeren zoals bedoeld en of het interactiegedrag van ouders in de loop van het programma verbetert. Bovendien is er nagegaan op welke punten laaggeletterde ouders beter ondersteund konden worden voor een zinvolle interactie met hun kind.

  Daarnaast is een ontwikkelonderzoek verricht, waarin de intensivering van het programma door middel van ICT centraal stond. Aan de hand van een design-based onderzoek zijn prototypes ontwikkeld en gaandeweg verbeterd. Het doel was inzicht verkrijgen in de mate waarin VVE Thuis effect had op de ontwikkeling van kinderen, met name gericht op kinderen van laaggeletterde ouders. Daarnaast werd gestreefd naar verbetering van VVE Thuis, zodat leidsters van kindercentra en leerkrachten van kleuters een beter educatief partnerschap met ouders verkrijgen, het construeren van nieuwe ICT componenten van VVE Thuis voor het bevorderen van de interactie tussen laaggeletterde ouders en hun kinderen in de thuissituatie.