Menu
  English

  Intelligent interveniëren

  Docentprofessionalisering voor honoursonderwijs

  Publicatiedatum: 01 januari 2007

  Docenten die excellente studenten in praktijkgerichte honoursprogramma’s begeleiden, worden geconfronteerd met een lastige ontwerpopgave: Excellente studenten willen meer uitgedaagd worden dan het reguliere hbo-programma hen kan bieden en praktijkgericht onderwijs vergt van docenten een sterke externe gerichtheid. Er is sprake van zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve gap tussen vraag en aanbod.

  Toon:

  Vijf karakteristieken voor honoursonderwijs

  Het onderzoek, dat op Hogeschool Rotterdam werd uitgevoerd, levert een theoretisch model op met vijf karakteristieken waarmee docenten praktijkgericht honoursonderwijs kunnen ontwerpen. Allereerst staat in een Innovation Lab een complex multidisciplinair praktijkvraagstuk centraal. Verder vindt het leren plaats in een authentieke leeromgeving. Studenten leren innoveren aan de hand van het competentieprofiel Innoverend Handelen. Daarbij hanteert de docent een andere begeleidingswijze gericht op het bevorderen van zelfsturing en hoge verwachtingen. Tot slot wordt het leren ondersteund door medestudenten, docenten en professionals in een hechte leergemeenschap. De kracht van dit nieuwe type onderwijs schuilt in de combinatie van de vijf karakteristieken.

  De rol van de docent: ontwerper, veranderaar en onderzoeker

  De manier van veranderen en onderzoeken, wordt in dit proefschrift ‘intelligent interveniëren’ genoemd. Intelligent interveniëren bij onderwijsinnovatie vraagt om een combinatie van drie rollen: die van de ontwerper, de veranderaar en de onderzoeker. De ontwerper ontwerpt doelbewust onderwijs vanuit een onderwijsvisie. De veranderaar intervenieert gericht om het leren innoveren te verbeteren tijdens de uitvoering van de onderwijsinnovatie. De onderzoeker evalueert of de beoogde onderwijsvisie en leeropbrengsten zijn gerealiseerd.

  Docentprofessionalisering gericht op honoursonderwijs loont

  Tijdens het onderzoek volgde een deel van de honoursdocenten een intern professionaliseringtraject, een deel een extern professionaliseringstraject en een deel nam geen deel aan professionalisering gericht op honoursonderwijs. Het onderzoek toont op basis van statistische analyses aan dat zowel de interne als de externe vorm van professionalisering bijdraagt aan de competentie-ontwikkeling van studenten. Deze ontwikkeling van studenten trad ook alleen op wanneer docenten deelnamen aan professionalisering op dit gebied. Menig docent denkt dat de betere student er op eigen kracht wel komt, dus zonder specifieke hulp van de docent. Uit dit onderzoek blijkt juist dat excellente studenten gebaat zijn bij docenten die zich blijven ontwikkelen, zowel via interne als externe professionaliseringsactiviteiten.