Menu
  English

  Toekomstbehendig opleiden

  Onderwijs van de toekomst

  Publicatiedatum: 16 oktober 2018

  Op basis van gesprekken in de Themagroep Samen opleiden in de School van de Vereniging voor Lerarenopleiders Nederland (VELON), observaties binnen onze eigen instituten en recente literatuur , hebben we de indruk dat veel leraren (in opleiding) en lerarenopleiders op zoek zijn naar voorbeelden van toekomstbehendig onderwijs en de rol die opleidingen hierin kunnen spelen. Omdat de toekomst onbekend is, spreken we van toekomstbehendig onderwijs, omdat hieruit een grotere mate van continue adaptiviteit spreekt dan bij toekomstbestendig onderwijs het geval is.

  Toon:

  Op veel plekken in Nederland zijn lerarenopleiders bezig met initiatieven om innovatief op te leiden. We willen deze innovatieve opleidingspraktijken verzamelen, erop reflecteren en erover publiceren. We denken nog na over de concrete opbrengst in de vorm van een product, dat we op een VELON congres in de toekomst kunnen ‘lanceren’. Het gekozen onderwerp, toekomstbehendig opleiden, past in elk geval bij het thema van het VELON congres 2019: de lerarenopleiding van de Toekomst.