Menu
  English

  Methodologie van exemplarisch handelingsonderzoek

  Ruimte voor verandering van binnenuit

  Publicatiedatum: 01 maart 2021

  In de begeleidingskunde is het samen met betrokkenen onderzoeken van hun vraagstukken de belangrijkste hefboom voor verandering. Door met elkaar de patronen te verkennen en de (meerstemmige) betekenisgeving daarvan woorden te geven, en door met elkaar te verkennen hoe het ook anders zou kunnen, ontstaat er ruimte voor verandering van binnenuit. Deze werkwijze en de manier waarop daarover gerapporteerd wordt aan vakgenoten wordt exemplarisch handelingsonderzoek genoemd. Het lectoraat Begeleidingskunde is erop gericht deze methodiek verder te doordenken en door te ontwikkelen ten behoeve van het vakgebied.

  Toon:

  Publicaties

  De groep heeft tot nu toe de volgende publicaties opgeleverd:

  • Ronde, M.A. de (2019), Een kleine wetenschapsfilosofie van muzisch onderzoek naar aanleiding van Kleine Johannes van Frederik van Eeden.  Waardenwerk, Journal of Humanistic Studies, 2019, nr 76, p. 28-37.
  • Muijen, H. & Ronde, M.A. de (2020). Een methodologie van morele bewogenheid. Over de dynamiek van pathos, logos, mythos en ethos in begeleidingskundig handelingsonderzoek. Waardenwerk, Journal of Humanistic Studies, 2020, nr 81, p. 113-128.