Menu
  English

  Methodologie van exemplarisch handelingsonderzoek

  Ruimte voor verandering van binnenuit

  Publicatiedatum: 01 maart 2021

  In de begeleidingskunde is het samen met betrokkenen onderzoeken van hun vraagstukken de belangrijkste hefboom voor verandering. Door met elkaar de patronen te verkennen en de (meerstemmige) betekenisgeving daarvan woorden te geven, en door met elkaar te verkennen hoe het ook anders zou kunnen, ontstaat er ruimte voor verandering van binnenuit. Deze werkwijze en de manier waarop daarover gerapporteerd wordt aan vakgenoten wordt exemplarisch handelingsonderzoek genoemd. Het lectoraat Begeleidingskunde is erop gericht deze methodiek verder te doordenken en door te ontwikkelen ten behoeve van het vakgebied.

  Toon:

  Projectbeschrijving

  In het project methodologie van exemplarisch handelingsonderzoek wordt gewerkt aan een boek over het doen van begeleidingskundig onderzoek samen met belanghebbenden ten behoeve van organisatieontwikkeling.  Daarbij gaat het om reflectieleren op collectief niveau: samen kijken naar de patronen die men in stand houdt, en samen verkennen hoe daarin verandering aangebracht kan worden. Van het boek zijn al verschillende hoofdstukken in concept klaar.

  Verbinding met onderwijs

  Het onderzoeksthema Methodologie van het handelingsonderzoek levert een directe bijdrage aan de leerlijn onderzoeken van zowel jaar 1 als jaar 2 van de masteropleiding Begeleidingskunde. Het werk dat vanuit deze onderzoekslijn gebeurt, draagt bij aan de gevolgde methodologie in de afstudeeronderzoeken van de studenten. De geschreven publicaties worden gebruikt als lesmateriaal. Het samen schrijven aan een boek zorgt voor samenhang in het onderwijs.