Menu
  English

  Goalsetting

  Effecten van goal-setting en life crafting interventies op studiesucces

  Publicatiedatum: 01 maart 2018

  In dit promotieonderzoek nemen eerstejaarsstudenten van zestien opleidingen van Hogeschool Rotterdam deel aan interventies die erop gericht zijn hun studiesucces en welzijn te verhogen. De interventies bestaan uit schrijfopdrachten die studenten helpen hun levensdoelen te vinden en concreet te maken zodat ze meer focus hebben en beter bestand zijn tegen verleidingen.

  Toon:

  Praktijkimpact

  • 1132 studenten deden mee aan een experiment waaruit bleek dat goal setting leidde tot significant meer behaalde studiepunten en minder uitval.
  • Momenteel passen 16 opleidingen van drie verschillende instituten (HRBS, IGO, IVL) Hogeschool Rotterdam de goal-setting interventie toe in hun curriculum.

  Publicaties