Menu
  English

  Goalsetting

  Effecten van goal-setting en life crafting interventies op studiesucces

  Publicatiedatum: 01 maart 2018

  In dit promotieonderzoek nemen eerstejaarsstudenten van zestien opleidingen van Hogeschool Rotterdam deel aan interventies die erop gericht zijn hun studiesucces en welzijn te verhogen. De interventies bestaan uit schrijfopdrachten die studenten helpen hun levensdoelen te vinden en concreet te maken zodat ze meer focus hebben en beter bestand zijn tegen verleidingen.

  Toon:

  Projectbeschrijving

  Bij de Rotterdam School of Management (RSM) lukte het om met een goal-setting interventie aan het begin van het jaar het studiesucces van studenten significant te verbeteren. Deze interventie bestaat uit begeleide schrijfoefeningen waarin de studenten hun gewenste toekomst zo duidelijk mogelijk uitwerken. Op basis hiervan schrijven ze ambitieuze en concrete doelstellingen. De doelstellingen prioriteren ze, en per doelstelling werken ze gedetailleerd uit hoe ze deze realiseren en hoe ze omgaan met tegenslag. Vooral jongens en studenten met een migratie achtergrond gingen structureel beter presteren na deelname aan de interventie bij RSM.

  In het overtref mezelf project pasten we de hierboven beschreven interventie aan voor hogeschoolstudenten en onderzoeken we of het ook voor hbo ondernemerschap en lerarenopleidingen werkt. Daarnaast onderzoeken we wat het achterliggende mechanisme is. Met andere woorden: op welke manieren beïnvloedt deze interventie het studiegedrag van de studenten? Uit de resultaten tot nu toe komt naar voren dat de studenten die de goal setting interventie deden significant meer studiepunten behaalden en minder uitvielen. Opvallend is dat bij de hogeschoolstudenten de interventie onafhankelijk van geslacht, vooropleiding of etniciteit evenveel werkt. Momenteel hebben zestien opleidingen van Hogeschool Rotterdam goal setting opdrachten in hun curriculum geïntegreerd.

  Als vervolg op dit eerste experiment wordt nu ook een aanvulling op goal setting in de vorm van een AI-chatbot coach onderzocht bij de HR Business School, het Instituut voor Lerarenopleidingen, het Instituut voor de Gebouwde Omgeving en de Rotterdam School of Management (EUR).

  Verbinding met onderwijs

  De interventies die in dit onderzoek worden ontwikkeld en getest worden, indien succesvol, geïmplementeerd in het curriculum van de opleidingen. Vanuit de deelnemende opleidingen nemen verschillende docenten deel aan het onderzoeksteam als medeonderzoekers.