Menu English

Het verborgen leven van labels. De werking van classificaties op de onderwijsloopbanen van studenten.

Dit promotieonderzoek van Nina Adriaanse (Hogeschool Rotterdam en Universiteit Leiden) is gericht op de formele en informele beoordelingen (classificaties) waar studenten op diverse momenten in hun gehele onderwijsloopbaan mee te maken krijgen. Deze classificaties zijn verbonden met het cultureel, economisch en sociaal kapitaal van studenten en hun ‘buitenschoolse’ omgeving. Een centrale vraag in dit etnografische onderzoek is hoe deze classificaties zich verhouden tot de toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs, studiesucces en de uitval van studenten.

Over het project

Projectbeschrijving

Dit longitudinale etnografische onderzoek richt zich op studenten, hun omgeving en de onderwijsinfrastructuur. Het onderzoek gaat over verborgen classificatieprocessen die van invloed zijn op de onderwijsloopbanen en toekomstperspectieven (aspiraties) van onze studenten. De onderwijsloopbanen van studenten worden uitgediept door middel van interviews en classificaties worden geïdentificeerd door middel van zogenaamde 'time-line drawings'. Formele en informele gesprekken en (participatieve) observaties vormen de belangrijkste methodieken van dit onderzoek.

Opvallend is hoezeer bepaalde labels geïnternaliseerd zijn door studenten en hierdoor van invloed zijn op hun zelfbeeld, maar ook op hun aspiraties voor de toekomst. Sommige van deze labels hebben een positieve invloed, maar helaas zijn er ook negatieve labels die doorwerken op de onderwijsloopbanen. Ouders en docenten lijken hierbij een sleutelrol te spelen.

Samenwerkingen

Dit onderzoek heeft duidelijke verbanden met het lectoraat Studiesucces van Ellen Klatter, maar er zijn ook substantiële raakvlakken met het lectoraat van Lia Voerman: de didactiek van hoge verwachtingen.

 

Promotoren: prof. dr. Peter Pels (Universiteit Leiden), dr. Igor Boog (Universiteit Leiden) en dr. Bowen Paulle (Universiteit van Amsterdam)

Verbinding met het onderwijs

Dit onderzoek beoogt een waardevolle bijdrage te leveren aan kennis over studiesucces en kansenongelijkheid in de breedste zin van het woord. Op basis hiervan kunnen concrete aanbevelingen geformuleerd worden voor ‘inclusief onderwijs’ en een betere studiebegeleiding van onze studenten, zodat alle studenten met een ‘toegangsbewijs’ voor het hoger onderwijs succesvol kunnen zijn. De opbrengsten gelden met name voor de lerarenopleidingen, omdat de inzichten uit dit onderzoek kunnen worden verwerkt in pedagogisch-didactische leerlijnen van diverse opleidingen. Inzicht in ‘het verborgen leven van labels’ en in de werking van de woorden die onderwijsprofessionals gebruiken, leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze studenten tot een goede docent.

Het onderzoek resulteert uiteindelijk in een proefschrift dat zal worden verdedigd aan de universiteit Leiden.

ProjectfeitenLooptijd

2018 - 2025


Financiering

NWO-promotiebeurs voor leraren


Lectoraat

Lectoraat Studiesucces & Lectoraat Didactiek


Thema

Inclusie
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen