Menu
  English

  Stay on Track

  Versterken schoolloopbanen van jongeren die niet thuis wonen

  Publicatiedatum: 09 april 2020

  Jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen door een uithuisplaatsing, een ggz-opname of andere reden, maken vaak een scheve schoolcarrière door. Zij volgen niet het onderwijs dat aansluit bij hun niveau, talenten en ambities. In Stay on track werken jongeren, ouders, professionals, onderzoekers, docenten en studenten samen aan het versterken van deze schoolloopbanen. Het perspectief van jongeren die zelf ervaring hebben met een verstoorde schoolloopbaan staat hierbij voorop.

  Toon:

  (Beoogde) resultaten

  De beoogde resultaten zijn:

  Ontwerpdoel:

  • Een beschreven en overdraagbare werkwijze die bijdraagt aan een betere aansluiting van jeugdhulp en onderwijs bij terugkeer naar school voor uithuisgeplaatste jongeren.

  Kennisdoel:

  • Een beschrijving van portretten, thema’s en oplossingsrichtingen, die inzicht biedt in bevorderende en belemmerende factoren alsmede mogelijke oplossingsrichtingen vanuit jongerenperspectief.
  • Een overzicht van ‘good practices’ die aansluiten bij de oplossingsrichtingen.

  Veranderdoel:

  • De focus is gericht op het ondersteunen van jongeren bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.
  • Dat de samenwerking in de keten onderwijs-jeugdhulp-gezinssysteem meer dienstbaar wordt aan de behoeften van jongeren.

  Professionaliseringsdoel:

  • Inzicht in de trainingsbehoefte van docenten en jeugdhulpverleners om de veranderdoelen en het ontwerpdoel te bereiken.

  Publicaties