Menu English

Stay on Track

Uithuisgeplaatste jongeren keren terug op school

Publicatiedatum: 09 april 2020

In dit project staan de verhalen en de oplossingen van jongeren zelf centraal. Yorrick, Yorrick-Lars, Sulyvienne en Yasmin en hebben zelf ervaring met uit huis wonen. Samen met studenten en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam, doen zij een onderzoek naar de schoolloopbaan van jongeren die (tijdelijk) in een instelling wonen. Bekijk hier de video van de ervaringsdeskundige jongeren.

Toon:

Introductie

In dit project staan de verhalen en de oplossingen van jongeren zelf centraal.Yorrick, Yorrick-Lars, Sulyvienne en Yasmin en hebben zelf ervaring met uit huis wonen. Samen met studenten en onderzoekers van Hogeschool Rotterdam, doen zij een onderzoek naar de schoolloopbaan van jongeren die (tijdelijk) in een instelling wonen. Bekijk hier de video van de ervaringsdeskundige jongeren.

Ook vragen we belangrijke mensen uit het netwerk van deze jongeren om mee te denken. Bij het onderzoek worden ervaringsdeskundige co-onderzoekers ingezet. Ook studenten werken aan het onderzoek mee. Samen gaan we op zoek naar oplossingen. Enkele oplossingen gaan we uittesten, evalueren en aanpassen. Als iedereen er tevreden over is worden die oplossingen blijvend ingevoerd.

Projectbeschrijving

De levensloop en leertrajecten van uithuisgeplaatste jongeren laten veel breuklijnen zien. Vaak is er thuis en op school al veel misgegaan voor uithuisplaatsing. Ondanks alle initiatieven uit het verleden is tot op heden de aansluiting jeugdhulp onderwijs voor deze kwetsbare jongeren nog verre van gerealiseerd. 

Binnen het project combineren we participatief actie onderzoek en ontwerpgericht onderzoek. Van begin af aan werken we gelijkwaardig samen met de eindgebruikers, de jongeren zelf. Zij zijn mede onderzoeker, ontwerper en adviseur. Ook betrekken we ouders, jeugdbeschermers, docenten en jeugdhulpverleners op school.

Dit project is onderdeel van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd in Rotterdam.

Doelstelling

De doelstelling is:

  • Verbetering van de terugkeer naar school van uithuisgeplaatste jongeren van 12 tot 23 jaar, zodat zij op een zinvolle manier kunnen participeren in de maatschappij en hun talenten beter tot hun recht komen. Hierbij staan de oplossingen van jongeren zelf centraal.

Verbinding met het onderwijs

Bachelor en masterstudenten van de gezondheidszorg, sociale- en lerarenopleiding doen mee in alle fasen van het onderzoek in het kader van onder andere minor- en afstudeerprojecten.

In fase één gaan studenten, na een speciale training, samen met een ervaringsdeskundige co-onderzoekers levensloopinterviews houden met jongeren en met andere belangrijke personen uit het netwerk van de jongeren. De interviews worden geanalyseerd en er worden thema’s, portretten en oplossingsrichtingen uit gedestilleerd. In deze fase wordt ook onderzoek gedaan naar bestaande ‘good practices’.

In fase twee draaien studenten mee als de resultaten teruggekoppeld worden aan focusgroepen met alle relevante betrokkenen. In die fase worden de oplossingen gekozen die verder worden uitgewerkt.

In fase drie worden studenten betrokken bij ontwerponderzoek, waarbij bouwstenen van oplossingen worden ontwikkeld en uitgetest in de praktijk samen met alle relevante betrokkenen. Ook onderzoeken studenten de trainingsbehoefte van professionals om de bouwstenen in de praktijk in te kunnen voeren.

In fase vier worden de bouwstenen samengevoegd en gaan we tien tot vijftien jongeren op de nieuwe manier laten terug keren op school. Studenten bevragen jongeren en de personen om hen heen om de nieuwe werkwijze te evalueren.

Nieuws