Menu Zoeken English

Ouders en taalontwikkeling

Samenwerken met (laaggeletterde) ouders aan de taalontwikkeling van hun kind

Het belang van taalstimulering (zoals veel praten met je kind, voorlezen) is algemeen erkend. Omdat het voor veel laaggeletterde ouders lastig is om deze activiteiten uit te voeren, bestaat het risico dat laaggeletterdheid wordt overgedragen van ouder op kind. Het is van belang voor de toekomstkansen van kinderen om deze cirkel te doorbreken. Hoe kan school samen met ouders werken aan taal en geletterdheid?

Introductie

De aanpak Thuis in Taal helpt pedagogisch medewerkers (pm’ers) en leerkrachten partnerschappen aan te gaan met laagopgeleide, laaggeletterde/anderstalige ouders ter ondersteuning van de taalomgeving thuis. Op deze manier wordt beoogd kansenongelijkheid en laaggeletterdheid tegen te gaan. Het is een beproefde aanpak die ontwikkeld is gedurende het promotieonderzoek(2011-2020) van Martine van der Pluijm en beschreven is in het proefschrift 'At home in Language. Design and evaluation of a partnership program for teachers with lower-educated parents in support of their young children’s language development'. Op deze pagina vind je uitleg over deze aanpak. Hopelijk inspireert het je om aan de slag te gaan met ouders!

Kijk naar een korte introductie over Thuis in Taal

Uitleg van de aanpak

De aanpak Thuis in Taal helpt leraren de competenties te ontwikkelen om partnerschapsrelaties aan te gaan met alle ouders en de leefwereld op school te verbinden met die van thuis, gebruikmakend van de sociaalecologische theorie. Er is veel kennis beschikbaar over het samenwerken met ouders en over het belang om als school samen met ouders de taalontwikkeling van jonge kinderen te ondersteunen. Toch wordt deze kennis vaak niet benut. Voor de aanpak Thuis in Taal is grondig onderzoek gedaan naar welke kennis leraren in kunnen zetten en hoe dat kan op een manier die haalbaar is voor zowel leraren als ouders. En dan juist de ouders die het stimuleren van de taal van hun kind het lastigst vinden.

Gereedschappen

aan de slag

Alle inzichten en materialen van de aanpak Thuis in Taal zijn vrij verkrijgbaar, met uitzondering van het boek: Thuis in Taal. Samenwerken met álle ouders aan de taalontwikkeling van hun jonge kinderen. Hopelijk inspireren onderstaande materialen je bij het zoeken naar jouw aanpak.

Boek Thuis in Taal

In het boek wordt de aanpak stap voor stap beschreven en vind je materialen en beelden via QR-codes. (Volgt nog)

De Wegwijzer

De wegwijzer is een losbladige routekaart die houvast geeft bij het uitvoeren van de aanpak. (Volgt nog)

Beelden ter inspiratie

Vanwege de privacy zijn niet alle films openbaar toegankelijk. Om de videovoorbeelden te kunnen bekijken heb je een wachtwoord nodig.

 Vraag hier eenmalig het wachtwoord aan 

  

  

 

Download de Kijkwijzer 

  

  

 

Download de Kijkwijzer 

Omgaan met Ouders en taal

Checklist Oudercontact

De inloopactiviteit

Professionalisering

Beter samenwerken met ouders begint met het praten over de achterliggende visie, samen met collega’s en met ouders. Stapsgewijs verbeteren gaat het beste met een cyclische werkwijze, waarbij je steeds kijkt wat er al goed gaat of juist niet, de juiste vervolgstap ontwerpt, deze uitprobeert en evalueert. En dat steeds opnieuw. Met die kleine stapjes kom je verder en blijft het haalbaar. Hieronder vind je tips en materialen die helpen bij het ontwikkelen van de visie en competenties om met ouders te werken.

Gesprekken met ouders: een kwestie van oefenen

aan de slag met oefenfilmpjes

Vanwege de privacy zijn niet alle films openbaar toegankelijk. Om de videovoorbeelden te kunnen bekijken heb je een wachtwoord nodig.

 Vraag hier eenmalig het wachtwoord aan 

Voorbeeldfilms op thema

Op een positieve manier in gesprek met ouders. Hoe geef je informele gesprekken vorm? In onderstaande films een aantal voorbeelden. Er is een Liever niet zo, en een Zo kan het ook versie opgenomen.

Download de publicatie Blij(f) praten

Kennismaken met alle ouders aan het begin van elk schooljaar loont de moeite, want het legt de basis voor een positieve samenwerking tussen school en ouders in de begeleiding van het kind of de jongere.

Twee voorbeelden van het Kennismakingsgesprek met de ouders van Reza uit groep 1. 
Er is een Liever niet zo, en een Zo kan het ook versie opgenomen.  

Download de kijkwijzer bij deze voorbeeldfilms

Op een positieve manier en met een bredere agenda dan het rapportgesprek aan de slag. Hoe bespreek je met ouders (en bij voorkeur ook met de leerling) over de brede ontwikkeling van de leerling, thuis en op school?

In deze film een voorbeeldgesprek met de ouders van Aysegul Yilmaz uit groep 3
Er is een Liever niet zo, en een Zo kan het ook versie.

Download de kijkwijzer bij deze voorbeeldfilms

Leren van elkaar

We hebben gezien dat leraren het meeste leren van elkaar. Lees hier meer over hoe dat kan.

Ouder-kind activiteiten versterken

Ouder-kind activiteiten versterk je door je aanpak te evalueren met deze checklist. (volgt nog)

Ondersteuning nodig bij de implementatie?

Kijk hier voor de mogelijkheden die Actief Ouderschap biedt. (volgt nog)

Verder lezen

Nieuw onderzoek bij ouders thuis

We ontwikkelen een aanvullende aanpak die ook bij gezinnen thuis de interactie stimuleert. Dit doen we met het onderzoek Maatwerk.

Bekijk de projectpagina Maatwerk

 

Contactpersoon Ouders en taalontwikkeling - Martine van der Pluijm

Terug naar De Gereedschapskist

Volledig overzicht

🍪

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Instellen