Menu
  English

  Lab Fygital

  Digitale Transformatie en Omnichannel Retail

  Lab Fygital is onderdeel van het project Future-Proof Retail: Ondernemershap en Employability. Het wil retailondernemers en retailpersoneel uitrusten met kennis en competenties die nodig zijn om productief in te spelen op de actuele ontwikkelingen die het retaillandschap veranderen. De nadruk in Lab Fygital ligt op digitale transformaties die resulteren in omnichannel retail. Omnichannel omvat de belangrijkste aspecten van actuele innovatie in retail. In het bijzonder voor retailers uit het mkb is dat een hele uitdaging. Zij missen vaak tijd, middelen en kennis voor innovatie.

  Toon:

  Ontwerpen van de retailtoekomst

  De laatste jaren is er sprake van radicale breuken in de retailpraktijk. Op de golven van digitalisering en maatschappelijke veranderingen zijn in de nabije toekomst nog meer ingrijpende veranderingen te verwachten. Retailinnovatie is en blijft dan ook een belangrijk thema voor praktijkgericht onderzoek op hogescholen.
  Binnen Hogeschool Rotterdam wordt dat opgepakt in samenwerkingsverbanden van verschillende disciplines. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we de toekomst van retail niet kunnen voorspellen, maar wel kunnen ontwerpen. Daarbij zijn verbeelding en co-creatie met de retailpraktijk belangrijke principes.

  Retailinnovatie in Rotterdam

  Kenniscentrum Creating 010 heeft de afgelopen jaren ervaring opgebouwd in het project Retailinnovatie in Rotterdam, in samenwerking met Rotterdamse retailpartners, brancheorganisaties, docenten en studenten. Het project had tot doel mkb-retailers in de binnenstad van Rotterdam innovatiever en competitiever te maken, met het oog op de oplopende druk op deze kleine ondernemers door de schaarste aan ruimte en daarmee hogere prijzen voor retail op hoogwaardige locaties als de binnenstad van Rotterdam. Aan de hand van een vijftal werkpakketten (trends, nieuwe winkelformats, online communicatie en positionering, conversie en de stad als context voor innovatie) hebben studenten onderzoek verricht, op basis van een mix van methoden en technieken.

  Bijna zeshonderd studenten en ruim veertig docenten werkten samen met meer dan twintig partijen uit de retailsector in de Rotterdamse binnenstad. Onder leiding van docentonderzoekers en het Kenniscentrum Creating 010 zijn concrete voorstellen voor innovatieve toepassingen ontwikkeld in co-creatie met retailers of
  op basis van problematieken waar retailondernemingen momenteel mee te maken krijgen. Retailers zijn uitgedaagd en tegelijkertijd geïnspireerd op belangrijke thema’s als online marketing, customer service, samenwerking, businessmodellen en omnichannel concepten.

  Retailution
  Na twee jaar praktijkonderzoek met Rotterdamse retailers presenteerde Creating 010 de resultaten van Retailinnovatie in Rotterdam in de expositie Retailution. Te zien waren 15 bijzondere studentenprojecten,
  variërend van een insectensnackbar, een app die precies laat zien waar je in de stad dat ene product kunt
  halen tot een interactieve vitrine met het beeldverhaal van de Lijnbaan, symbool sinds de jaren ’50 van autovrij en modern winkelen. (zie ook: retailinnovatie010.nl)

  Inspireren tot innovatie

  De feedback van betrokken retailers laat zien dat er sprake is van een mindshift richting innovation readiness. Tijdens het project bleek dat voorafgaand aan innovatie inspireren een belangrijke stap is. Tegelijkertijd is er een aantal ontwerpen gerealiseerd die de basis legden voor het ontwikkelen van een nieuwe
  dienst of product door retailondernemers of de ondernemersorganisatie van de Rotterdamse binnenstad, Urban Department Store. Een belangrijk resultaat is bovendien dat er een netwerk is gevormd van bedrijven en organisaties dat een goede basis biedt voor vervolgprojecten zoals Lab Fygital dat in deze publicatie
  centraal staat. Dit innovatienetwerk is belangrijk voor verder onderzoek en ontwikkeling met retailers en stakeholders, binnen de Rotterdamse regio en landelijk.

  Een belangrijke les die Retailinnovatie in Rotterdam heeft opgeleverd is dat het inschakelen van technologie- en ontwerpbedrijven die retailers bij staan in hun transitie naar een nieuwe ontwikkelingsfase noodzakelijk is. Die worden daarom ook bij Lab Fygital betrokken. Om goed toegerust te zijn voor het maken van keuzes is het voor retailers vooral van groot belang om de juiste en ook passende strategische koers te bepalen. De ontwerpende benadering is daarbij heel behulpzaam.