Menu English

Master River Delta Development

De Engelstalige master River Delta Development is een unieke joint degree van drie hogescholen met complementaire expertise op het gebied van water: HZ University of Applied Sciences (kustgebied), Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (riviersystemen) en Rotterdam University of Applied Sciences (stedelijk water).

Toon:

'Facilitators of change' in deltagebieden
De master River Delta Development leidt je op tot facilitator of change in rivierdelta’s. Wereldwijd staan deze vruchtbare en ecologisch waardevolle gebieden onder druk door urbanisatie en klimaatverandering. De uitdaging is om de kwetsbaarheid van rivierdelta’s te verlagen en tegelijkertijd de mogelijkheden voor een gezonde economische en ecologische ontwikkeling te vergroten. In de master River Delta Development worden deze ontwikkelingen gezien als transities: voortdurende, complexe veranderingen en aanpassingen in rivierdeltasystemen, waarvoor professionals nodig zijn die effectief kunnen ingrijpen. Deze transities vereisen innovatieve, multidisciplinaire en integrale oplossingen. Daarvoor zijn veelzijdige deltaprofessionals nodig die niet alleen kennis hebben van rivierdelta-systemen (kust, zee en rivier) en de laatste ontwikkelingen daarin, maar die ook over de benodigde kennis en communicatieve vaardigheden beschikken om zinvol te kunnen bijdragen aan deze transities. Het centrale thema van de master River Delta Development is dan ook: Transitie van delta’s - van grootschalige beheersing naar duurzaam meebewegen.

De Nederlandse delta als voorbeeld
De HZ, Van Hall Larenstein en Hogeschool Rotterdam werken al een aantal jaar samen in het Centre of Expertise Delta Technology en bundelen in de master River Delta Development hun complementaire expertises op het gebied van kust, riviersystemen en stedelijk water. Zo krijg je inzicht in het functioneren van de verschillende deelsystemen en hun onderlinge samenhang en zie je de delta als een samenhangend systeem. Door aandacht voor (en als je daarvoor kiest: werken in) de internationale context, leer je deze kennis toe te passen in rivierdelta’s elders in de wereld.

Samen leren in 'Living Labs'
De opgaven in deltagebieden zijn zo groot en de systemen zo complex dat simpele oplossingen vaak niet mogelijk zijn. Er zijn fundamentele ingrepen nodig. Daarvoor zijn Living Labs in het leven geroepen; proeftuinen waarin de beroepspraktijk en de hogescholen samen werken aan complexe opgaven. Naast het oplossen van problemen en het benutten van kansen draait het in de Living Labs ook om gezamenlijk leren. Als student aan de master River Delta Development neem je deel aan Living Labs waar de lectoraten en onderzoekscentra van de drie hogescholen bij betrokken zijn. Je werkt op locatie, samen met professionals uit het veld, in multidisciplinaire teams aan real life vraagstukken. Daarbij rouleer je letterlijk in de delta; je begint je master bij de HZ in Middelburg, vervolgens ga je naar Van Hall Larenstein in Velp en tenslotte rond je je studie af bij Hogeschool Rotterdam.

Living Lab Assetmanagement


Nauwe betrokkenheid werkveld
Een belangrijke drijfveer voor de ontwikkeling van de master River Delta Development is de vraag vanuit het werkveld naar facilitators of change; professionals met een constructieve en integrale denk- en werkwijze, die kennis hebben van transitieprocessen en bruggen kunnen slaan binnen en buiten de watersector. Het werkveld geeft duidelijk aan dat deze opleiding in die (maatschappelijke) behoefte voorziet:
- omdat zij professionals opleidt die hun kennis m.b.t. het functioneren van deltasystemen en de Delta Approach kunnen inzetten in een internationale setting;
- vanwege de verbinding met lectoraten en onderzoekscentra bij de drie hogescholen, en de mogelijkheid interdisciplinair samen te werken in Living Labs;
- vanwege de koppeling met initiatieven vanuit de Rijksoverheid, het bedrijfsleven, het onderwijs en de wetenschap (o.a. het Deltaprogramma, de Human Capital Agenda Water, de Nationale Wetenschapsagenda, het CoE Deltatecnology en de Kennis- en innovatieagenda Deltatechnology).
Het werkveld is zelf nauw betrokken bij de opzet en invulling van de masteropleiding, o.a. door participatie in de Living Labs. De vorm van de masteropleiding (wekelijks 1 lesdag en 4 projectdagen) bereidt toekomstige werknemers optimaal voor op functies als adviseur, projectleider, omgevingsmanager, regievoerder, gebiedsbeheerder of beleidsmedewerker.

De master River Delta Development is de enige professional masteropleiding op dit gebied binnen het hbo in Nederland. Alle andere watergerelateerde masters worden aangeboden door universiteiten. Een masteropleiding binnen het hbo onderscheidt zich door een praktijkgerichte aanpak, intensieve samenwerking met het werkveld (o.a. in Living Labs) en een brede blik op de materie (in dit geval de rivierdelta). De vakken voor de masteropleiding vanuit Hogeschool Rotterdam worden verzorgd door docenten van de opleiding Watermanagement.

 

 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen