Menu English

Renovatie- Expert: Renovatieatelier ‘De 8 van de renovatie-expert’

Publicatiedatum: 08 oktober 2020

Het duurzaam renoveren van woningen is een vak apart.

Toon:

Het duurzaam renoveren van woningen is een vak apart. Het vindt plaats in een bestaande situatie, heeft impact op lopende processen en vergt kennis van oude technieken gecombineerd met nieuwe oplossingen. Dit betekent dat je hier mensen goed voor moet opleiden. In de bouwpraktijk heeft de focus echter lang op nieuwbouw gelegen, dus de renovatiekennis ontbreekt in de opleiding. In het curriculum krijgt renovatie steeds meer een vaste plek, waarbij het goed is te verkennen welke kennis aanwezig is en welke kennis nog ontbreekt. Met het project ‘De Renovatie-Expert’ haken we met de inzet van afstudeerders de kennisontwikkeling op het gebied van renovatie van praktijk en onderwijs in elkaar.

De energietransitie gaat grote gevolgen hebben voor de stad. In Rotterdam speelt het warmtenet een grote rol in de energielevering, maar ook andere oplossingen behoren tot de mogelijkheden. De verdeling van de infrastructuur is nog niet definitief bekend, maar toch kunnen de woningcorporaties nu niet achteroverleunen. Hun werk gaat door en ze moeten nú de juiste keuzes maken voor de toekomst. De corporaties in de regio Rotterdam – Den Haag zijn op diverse manieren bezig om zich voor te bereiden op die transitie. Op projectniveau, maar vooral ook op strategieniveau.

De (hoofd)vraag waar ze allen mee zitten is:
‘Welke maatregelen kunnen corporaties op dit moment nemen in de energietransitie om op woning-, complex- of buurtniveau passende maatregelen te treffen, voor nu en de toekomst, passend binnen het beleid van woningcorporaties?’

Deze vraag is tot stand gekomen aan de hand van gesprekken met individuele corporaties. Ieder van deze corporaties heeft daarin een eigen focus aangegeven, wat uiteindelijk individuele afstudeeronderzoeken oplevert, met als rode draad de veranderingen die het teweeg brengt. En bij alle onderzoeken ging het niet alleen om het specifieke project, maar de achterliggende vraag: wat kan ik als organisatie doen om de energietransitie verder uit te rollen over de stad.


 

 

 

 

 

Looptijd
De looptijd van dit project is de afstudeerperiode, van februari t/m juli. Het project heeft de afgelopen twee jaar (2019 en 2020) gedraaid. De komende jaren herhalen we dit in dezelfde onderwijsperiode.