Menu English

SURF-STAD

Spatial and Transport impacts of Automated Driving (STAD)

Publicatiedatum: 17 oktober 2018

Zelfrijdende voertuigen veranderen de manier waarop we reizen, wonen, werken en recreëren.

Toon:

Resultaten

Binnen het STAD project zijn verschillende modellen ontwikkeld voor (regionale) use cases. Tevens is een koppeling gemaakt tussen afgeronde, huidige en toekomstige pilot projecten met automatische voertuigen. De geleerde lessen van de casestudies in werkpakket 7 laten het belang van goed monitoren en documenteren zien. Tevens blijkt uit werkpakket 7 dat zowel in Nederland als in Europa veel pilots plaatsvinden met automatische shuttles. Echter, het permanent inzetten van automatische shuttles in het OV-systeem is nog altijd schaars.

Uit onderzoek van werkpakket 7 is gebleken dat drie kenmerken een belangrijke rol spelen in het uitrollen van een dienst met een automatische shuttle. Ten eerste is de omgeving van het voertuig van belang. Uit de casestudies is gebleken dat het vooralsnog te lastig blijkt om het voertuig ‘los’ te laten in het huidige verkeer. De meeste pilots vonden daarom plaats in semi-gecontroleerde omgevingen zoals een campus terrein, een bedrijventerrein of parkeerplaats. Op deze locaties is de snelheid van het overige verkeer vaak laag. Ten tweede is de snelheid van de voertuigen tijdens de pilots onder de loep genomen. Hieruit is gebleken dat de snelheid vaak onder de 21 km/h blijft.  Daarnaast is gekeken naar het al dan niet aanwezig zijn van een steward in het voertuig. Pilots in Nederland, Europa en Amerika hebben allemaal een steward aan boord, behalve de Rivium ParkShuttle in Capelle a/d IJssel. Bij de Rivium ParkShuttle houdt een operator toezicht op afstand, vanuit de operatorroom naast metrostation Kralingse Zoom. Het aanwezig zijn van de steward heeft een negatief effect op de businesscase. Immers, een van de voordelen van automatische voertuigen is juist de kostenbesparing door de afwezigheid van een chauffeur. In veel landen wordt de aanwezigheid van een steward vooralsnog verplicht. In Nederland is het door de komst van de Experimenteerwet mogelijk om een automatisch voertuig te laten rijden zonder steward.

De eisen die het voertuig aan de omgeving stelt, alsmede de lage snelheid, maakt dat de voertuigen veelal ingezet worden op openbare locaties waarbij de omgeving enigszins controleerbaar is en waar de snelheid van het voertuig niet te sterk afwijkt van de andere weggebruikers. Dit strookt met de verwachting dat automatische voertuigen voor nu vooral kansrijk zijn op de first- and last-mile.  Tevens valt uit de resultaten op te maken dat de ontwikkeling met automatische voertuigen doorzet, maar dat het leren door het opdoen van ervaring (learning by doing) nodig blijft. Ten slotte blijft de triple helix (Onderwijs, Overheid, Ondernemers) cruciaal voor een succesvolle uitrol van automatische voertuigen.

De publicaties van het STAD project zijn te vinden op de website: http://stad.tudelft.nl