Menu
  English

  Digging2Serve

  Internationaal relatiemanagement van het dienstverlenend mkb in een tijd van exponentiële digitalisering.

  De rol van diensten in de wereldhandel is groot. De diensten zijn goed voor de meerderheid van de handel in de ontwikkelde economieën en groeien in veel opkomende economieën. Het is ook in de Nederlandse economie de belangrijkste sector, waarin veel studenten een functie vinden. Er heeft een snelle digitale transitie plaatsgevonden. De huidige COVID19-pandemie heeft een grote impact op het dienstverlenend mkb dat internationaal opereert. Het voor de dienstensector essentiële fysieke contact is mede omgezet naar een online omgeving. Toegenomen digitalisering brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Het overgrote deel van de bedrijven blijkt zich af te vragen hoe ze de relatie met hun klanten, gegeven deze ontwikkelingen, moeten opbouwen. Het creëren van vertrouwen in een digitale omgeving en het omgaan met culturele verschillen daarin wordt duidelijk als uitdaging onderstreept.

  Over het project

  Projectbeschrijving

  Het project Digging2Serve moet leiden tot kennis en inzicht rondom de toegenomen digitalisering binnen het (internationale)mkb in de dienstverlenende sector.  Het doel is instrumenten te ontwikkelen die deze bedrijven helpen om internationale relaties op te bouwen en te bestendigen ten einde succesvol op internationale markten te (blijven) acteren.   

  Projectaanpak

  Met partnerhogescholen, mkb-bedrijven en experts op het gebied van internationalisering en digitalisering wordt samengewerkt om deze instrumenten te ontwikkelen. 

  Verbinding onderwijs

  Een belangrijk deel van het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van de HR, Avans Hogeschool en Hanze Hogeschool en studenten uit de minor internationaliseren. De uitkomsten van het onderzoek moeten input geven voor verschillende curricula van het economisch domein.

  (Beoogde) resultaten

  Het eindproduct van het onderzoek wordt een toolbox die mkb-bedrijven met internationale aspiraties inzicht en handvatten biedt om internationaal relatiemanagement in een tijd van exponentiele digitalisering omgeving vorm te geven.

  Samenwerkingen

  Projectfeiten

    Looptijd: 2 jaar

   Financiering: SIA RAAK-mkb

   Lectoraat: Dr. Arjen van Klink Next Strategy

   Thema: Business Model Innovation

  Ik ben zeer enthousiast over dit onderzoek en zeer relevant ook! Het vraagstuk van digital/live relationship in services is onderwerp van veel gesprekken met ondernemers! Ik denk dat het voor studenten ook meteen erg insightful zal zijn!

  Onderzoeker Avans Hogeschool

  Medewerkers

  betrokken bij dit project