Menu English

Expeditie duurzame zorg

Verduurzaming binnen Zorginstellingen

Dit project betreft een evaluatie van de MVO Expeditie Duurzame Zorg, die in de jaren 2014-2017 in verschillende regio’s heeft plaatsgevonden. In de evaluatie is teruggeblikt op de expeditie als vorm om te leren en te ontwikkelen, is bezien welke resultaten de expeditie heeft opgeleverd en is het strategische vermogen van zorginstellingen onder de loep genomen.

Over het project

Projectbeschrijving

in de periode 2014-2017 hebben MVO Nederland en Triocare enkele ‘Zorgexpedities’ georganiseerd om zorginstellingen uit te dagen om aan de slag te gaan met verduurzamen. Aan de expedities namen bestuurders en medewerkers van verschillende zorginstellingen deel. Samen ontdekken en leren was het devies. De expeditie is te beschouwen als een innovatief strategieproces. Daarmee sluit ze aan bij de thematiek van Next Strategy, waarbij strategieontwikkeling niet wordt beschouwd als een plan maar als een (leer)proces en waar wordt gezocht naar hoe zo’n proces vorm kan krijgen.

De Zorgexpedities zijn langs drie lijnen geëvalueerd. Ten eerste is teruggekeken welke resultaten – voorbeelden van concrete verduurzaming – dankzij de Expeditie zijn bereikt. Ten tweede is bezien in hoeverre de werkmethode van de Expeditie – met elkaar leren en innoveren – door de zorginstellingen is doorgezet. Ten slotte is met de zorginstellingen gekeken welke strategische uitdagingen nu aan de orde zijn en in hoeverre het strategische vermogen van de zorginstellingen in staat is om deze uitdagingen te pareren.

Projectaanpak

Het onderzoek heeft plaats gevonden door middel van diepte-interviews met leden van de raad van bestuur van tien zorginstellingen – ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidzorg en thuiszorgorganisaties. De interviews zijn gestructureerd aan de hand van stellingen rondom vier thema’s: 1) ontwikkelen naar de toekomst, 2) duurzaam handelen, 3) leren en 4) participeren in de MVO Expeditie Duurzame Zorg.

Verbinding onderwijs

 

(Beoogde) resultaten

Het onderzoek heeft inzicht opgeleverd over de methode die tijdens de Zorgexpedities is gehanteerd. Ook zijn ervaringen over verduurzaming bij de deelnemende zorginstellingen verzameld en is inzicht verworven over strategisch vermogen in de zorgsector.

Samenwerkingen

Projectfeiten

  Looptijd: 2019 - 2020

 Financiering: Intern

 Lectoraat: Dr. Arjen van Klink Next Strategy

 Thema: Leiderschap

Het onderzoek door de Hogeschool Rotterdam naar het effect van de MVO Expeditie Duurzame Zorg op lange termijn, leverde een validatie op van deze leergang en maakte duidelijk dat het concept van waarde is geweest.

Dr. Arjen van Klink Lector Next Strategy

Medewerkers

betrokken bij dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen