Ga direct naar de content

Dr. Jolanda Dwarswaard

Oud-medewerker

Jolanda Dwarswaard studeerde Gezondheidswetenschappen, waarna zij de master Health Economics, Policy and Law aan de Erasmus Universiteit afrondde. In 2011 promoveerde zij op het proefschrift De dokter en de tijdgeest, over veranderingen in de beroepsethiek van huisartsen en chirurgen.

Bovendien heeft Jolanda gewerkt als universitair docent bij het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2012 werkt zij bij het kenniscentrum als senior onderzoeker bij de onderzoekslijn Zelfmanagement & Participatie. Daarnaast is zij (via een nul aanstelling) verbonden aan het iBMG. Ook is zij secretaris van de commissie beoordeling promotievouchers van Hogeschool Rotterdam.

Jolanda Dwarswaard is projectleider en onderzoeker binnen het onderzoeksprogramma NURSE-CC en het daaraan gekoppelde project Ethische dilemma’s van zelfmanagementondersteuning. Zij begeleidt Susanne van Hooft bij haar promotieonderzoek. NURSE-CC (NUrsing Research into Self-management and Empowerment in Chronic Care) is een gezamenlijk programma van onderzoekers en verpleegkundigen van Hogeschool Rotterdam, het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Met NURSE-CC willen we twee doelen bereiken:

  1. het versterken van (de effectiviteit van) zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen aan mensen met chronische aandoeningen;
  2. het verbeteren van de competenties van verpleegkundigen en van het verpleegkundig onderwijs op dit terrein.

In het project ethische dilemma’s richten we ons op de mogelijke conflicterende waarden die de aandacht voor zelfmanagement met zich mee kunnen brengen. Wat moeten verpleegkundigen doen als een patiënt keuzes maakt die negatieve gevolgen hebben voor zijn gezondheid? En wat te doen als patiënten niet in staat of niet bereid zijn om hun eigen aandoening te managen? Moet je dan taken overnemen van de patiënt of benadruk je de autonomie van de patiënt?

Samenwerking

Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam (iBMG)

Onderwijs

Jolanda Dwarswaard is opdrachtgever, scriptiebegeleider en incidenteel docent bij HBO-V en de master Advanced Nursing Practice (MANP).

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.