Menu Zoeken English

Netta van 't Leven

Senior onderzoeker

Netta is werkzaam bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Zij verdeelt haar tijd over de opleiding Ergotherapie en onderzoek binnen het kenniscentrum.

Na haar masteropleiding (European master of Science of Occupational Therapy) werkte Netta mee aan projecten en onderzoek van de Kenniskring Transities in Zorg, een voorloper van Kenniscentrum Zorginnovatie. Deze projecten hebben als gemeenschappelijke noemer ‘ouderen’ en in het bijzonder ‘ouderen met dementie en mantelzorgers’, met kwalitatief onderzoek als rode draad. Ze maakt een vertaalslag naar het onderwijs om ook studenten voor te bereiden op zorg aan ouderen. Zij zet daarbij haar praktijkervaring in de ouderenzorg in, eerder in het verpleeghuis, recent vanuit een vrijgevestigde praktijk.

Netta geeft mede onderwijs in onderzoeksvaardigheden binnen de opleiding ergotherapie, minors en het PMG-onderwijs.

De volgende stap werd een promotietraject, met als onderwerp: aansluiting van activerende programma’s voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers op hun behoeften en persoonlijke situatie.

Promotieonderzoek 

Haar promotieonderzoek richtte zich op aansluiting van drie programma's voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers op hun behoeften en persoonlijke situatie:

  • ergotherapie thuis (Edomah) (Graff et al., 2006 , 2007, 2008)
  • plezierige activiteitenmethode (Verkaik et al., 2005, 2009; Teri et al., 1997)
  • beweging met dementie (Teri et al., 2003; Prick et al., 2011)

Deze activerende programma's worden nog weinig aan huis aangeboden, maar zijn in wetenschappelijk onderzoek wel effectief gebleken. De interventies richten zich ieder op een ander activiteitengebied (zelfredzaamheid, ontspanning, bewegen). Gerichte verwijzing kan bijdragen aan een betere ondersteuning op maat en voldoen aan de gevarieerde behoeften van mensen met dementie en mantelzorgers.

Benieuwd hoe Netta haar promotieonderzoek heeft ervaren? Lees hier haar interview. 

Praktische gesprekshulp

Op basis van de studies is een praktische gesprekshulp voor verwijzers ‘Actief blijven met dementie’ ontwikkeld. Voor geïnteresseerden is deze hier te downloaden van de website van Kenniscentrum Zorginnovatie.

Project(en)

Van Netta van 't Leven

Publicatie(s)

Van Netta van 't Leven

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen