Menu
  English

  Irene Baten

  Docent-onderzoeker

  Irene Baten werkt sinds 2013 als onderzoeker / projectleider bij het lectoraat Wijkzorg van lector Henk Rosendal. Tevens is zij werkzaam als beleidsmedewerker bij Laurens Thuiszorg en als docent bij Stichting Bevordering Wijkverpleegkundige. Irene heeft een achtergrond als (wijk)verpleegkundige en docent Verpleegkunde.

  Sinds september 2015 is Irene Baten projectleider van het project Twinning, waarbij Hogeschool Rotterdam met verschillende partners in de wijkverpleging een leernetwerk is gestart voor docenten van de opleiding hbo-Verpleegkunde en wijkverpleegkundigen. In het leernetwerk leren docenten en wijkverpleegkundigen van en met elkaar over ervaringen, kennis en vaardigheden die van belang zijn voor een andere manier van werken en opleiden. Daarnaast 'twinnen' docenten en wijkverpleegkundigen in elkaars praktijk. De ervaringen met het project Twinning zijn terug te lezen in het boekje 'Twinning, tussen wijk en hogeschool'.

  Binnen het lectoraat Wijkzorg werkt Irene Baten nauw samen met Henk Rosendal, lector Wijkzorg. Beiden zetten zich vanuit de driehoek onderzoek-onderwijs-praktijk in voor het versterken van het wijkverpleegkundig beroep en het steviger positioneren van de wijkverpleegkundigen in de praktijk. Belangrijke thema’s hierbij zijn het vakbekwaam indiceren, zelfmanagement en eigen regie, zorgtechnologie en wijkgerichte preventie.

  Aan de slag op een cohortadeling. Interview met Irene over het weer werken in de zorg door corona. 

  Project(en)

  Van Irene Baten

  Publicatie(s)

  Van Irene Baten