Menu English

Marielle Hobbelen

Docent-onderzoeker

Marielle combineert de functie van onderzoeker op het kenniscentrum met die van hogeschooldocent Social Work en Sociaal Financiële Dienstverlening.

Op dit moment werkt Marielle aan een programma gericht op ondersteuning aan ouderen. Het programma richt zich op projecten waarin onderzocht wordt wat nodig is en welke interventies werken om kwalitatief betere ondersteuning te bieden om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen.

Over POLTO: Het lectoraat Sociale Innovatie coördineert samen met het lectoraat Eco-sociaal werk van Hogeschool Inholland de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. Werkplaatsen Sociaal Domein vervullen al vele jaren een waardevolle functie op het regionale niveau. Het zijn broedplaatsen waar we met elkaar leren en samen oplossingen aandragen voor lokale uitdagingen in het sociaal domein. De Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid is een regionaal samenwerkingsverband, gedragen door gemeenten, welzijns- en zorginstellingen, opleidingen, lectoraten en (vertegenwoordigers van) bewoners en vrijwilligers.

De werkplaats heeft voor de periode 2022-2026 de volgende thema’s op de kennis- en ontwikkelagenda staan: ‘samenlevingsopbouw’, ‘onbegrepen gedrag’, ‘armoede en inclusie’ en ‘ondersteuning bij langer thuiswonen van ouderen’. Binnen deze thema’s zal praktijkgericht onderzoek en kennisuitwisseling plaats vinden. Marielle werkt mee aan het thema 'ondersteuning bij langer thuiswonen van ouderen'.

Marielle heeft het project Linking-Zin net afgerond. Dit is een actieonderzoek waarbij een werkwijze wordt ontwikkeld om ondersteuning van zingeving van burgers aan te laten sluiten bij de ervaren behoefte daaraan. In dit project zijn hiervoor verschillende hulpmiddelen ontwikkeld. Marielle werkt mee aan het vervolgtraject van Linking-Zin. Hierin willen we bereiken dat:

  • Ouderen en mensen met armoedeproblematiek door implementatie en verspreiding van deze producten gelegenheid te ervaren om over zingeving te denken en praten;
  • En professionals/werkers/vrijwilligers die met deze doelgroepen werken eenvoudige laagdrempelige hulpmiddelen hebben om zingeving te integreren in hun (professionele) activiteiten.

Een andere project waar Marielle aan meegewerkt heeft, is het project Even Buurten. Dit project richt zich activiteiten voor en door de buurt om ouderen in Rotterdam langer zelfstandig te laten wonen. Marielle heeft hierin onderwijs ontwikkeld voor professionals, die in een specifieke buurt of wijk aan de slag waren om in contact te komen met ouderen in deze buurt of wijk. Een spil inventariseert de kwetsbaarheid van ouderen en de behoefte aan ondersteuning. In contact met de ouderen onderzochten zij op welke wijze hun talenten ingezet konden worden voor de wijk. Op basis van de ontwikkelde aanpak is een e-learning module ontwikkeld.

Andere projecten waar Marielle aan meegewerkt heeft, zijn

  • (Marleen Goumans) E-learning signaleren en ondersteunen van oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie
  • (proefschrift van Mariette Lusse): Een kwestie van vertrouwen: een ontwerpgericht onderzoek naar het verbeteren van het contact met ouders in het ‘grootstedelijke’ vmbo als bijdrage aan preventie van schooluitval

Achtergrondinformatie

Marielle Hobbelen is haar loopbaan begonnen als sociaal psychiatrisch verpleegkundige. In 1995 is zij afgestudeerd als psychologe. Marielle heeft lange tijd gewerkt als kwalitatief onderzoeker bij diverse onderzoeksbureaus. Sinds 2009 is zij docent voor de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, wat later de opleiding Social Work geworden is. Sinds 2012 heeft ze meegewerkt aan diverse projecten van Kenniscentrum Talentontwikkeling en Kenniscentrum Zorginnovatie op het gebied van schooluitval, armoede, participatie, ouderenzorg en kwaliteit van leven.

Project(en)

Van Marielle Hobbelen
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen