Menu English

Ir. Freek den Dulk

Lector Sustainable Energy

Freek den Dulk is sinds januari 2012 werkzaam als lector bij Kenniscentrum RDM. Hij is afgestudeerd in 1980 als bouwkundig ingenieur/architect aan de TU Delft na eerst een opleiding HTS-bouwkunde te Den Haag te hebben gevolgd.

Na zijn studie is hij van 1980 tot 1989 werkzaam geweest als programmamanager bij het Projectbureau Energieonderzoek van TNO. (PBE). Hij werkte aan het onderzoek en demonstratieprogramma ‘Rationeel Energiegebruik in de Gebouwde Omgeving' (REGO). Vanaf 1989 is hij in dienst getreden als manager en adviseur bij Inbo Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten te Woudenberg. Gedurende vijf jaar heeft hij de groep Inbo Adviseurs Facilitair Management en Beheer geleid. Deze groep voerde grootschalige projecten uit voor bankondernemingen zoals de verbouw van alle bankgebouwen, huisstijlwijzigingen, inventarisaties van bank- en kantoorgebouwen. Vanaf 1995 heeft hij leiding gegeven aan de groep Inbo Adviseurs Bouwinnovatie en Duurzaam bouwen. In mei 2000 heeft hij ‘Piode - ontwerp- en adviesbureau BNA' opgericht. De werkzaamheden bij Piode bestaan in belangrijke mate uit onderzoek, adviesprojecten en kennisoverdracht op het gebied van energiezuinig ontwerpen, duurzaam bouwen en duurzaam renoveren. De projecten worden gekenmerkt door samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines uit de bouw. Ook is Freek den Dulk lid van de beleidscommissie Techniek en Regelgeving van de BNA (Bond van Nederlandse Architecten).

Over het onderzoeksdomein

Het onderzoeksdomein Duurzame Energieconcepten is gericht op de gebouwde omgeving: woningen, zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Binnen het onderzoeksdomein wordt kennis ontwikkeld die nodig is voor het bereiken van een energieneutrale of energieleverende gebouwde omgeving en met name Rotterdam en de omliggende regio. Het belangrijkste aandachtspunt voor het onderzoeksdomein is daarbij de opschaling van de aanpak van energieneutrale nieuwbouw en -renovatie door gebruikmaking en eventuele doorontwikkeling of aanpassing van bestaande technieken. Daarbij wordt naast de technische implicaties ook de stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden het bouw (voorbereiding) proces, acceptatie en gebruik door bewoners en financiering, exploitatie, beheer en institutionele belemmeringen betrokken. De Nederlandse opgave is de transitie van de gebouwde omgeving zoals die is vastgelegd in het Energieakkoord 2013 is dat de nieuwbouw al per 2020 voor het aandeel gebouwgebonden energieneutraal moet worden opgeleverd. Voor de gehele gebouwde omgeving is de ambitie dat dit in 2050 moet zijn gerealiseerd waarbij tot 2023 een besparing moet worden bereikt van 1,5% per jaar. In Nederland staan 7,2 miljoen woningen waarop deze ambities betrekking hebben. Vanuit het beroepenveld is een grote behoefte aan vakmensen die de opgave aankunnen. Dit zijn onder meer architecten adviseurs, bouwers, projectleiders, vastgoed managers, makelaars, etc. Er wordt voorzien dat de werkgelegenheid in Nederland de komende 10 jaar met 15.000 volledige aarbeidsplaatsen wordt uitgebreid in de gebouwde omgeving bij het realiseren van de afspraken in het energieakkoord. Een groot deel van deze mensen kan worden opgeleid binnen Hogeschool Rotterdam.

Onderzoeksthema's

Er zijn vijf praktijkprojecten in voorbereiding en/of uitvoering:

Energie-effectief bestemmingsplan

Dit onderzoek naar energie-effectief verkavelen is in 2013 een vooronderzoek gestart door Piode-Adviesbureau en Imoss Adviesbureau voor Stedenbouw te Amersfoort naar de voorwaardenscheppende status van bestemmingsplannen. Voor 2014 wordt een onderzoeksprogramma voorbereid voor de regio Rotterdam in vervolg hierop waarbij studenten aan de hand van voorbeelden uit de regio afstudeer- of onderzoekprojecten kunnen uitvoeren.

Bestaande wijken energieneutraal

Door onderzoek naar techniek, acceptatie, institutionele belemmeringen, financiering en exploitatie wordt inzicht verkregen in de mogelijkheden voor een transitie van bestaande wijken naar energieneutraal.

Maskerade i.h.k.v. Concept House Village (CHV)

Biobased Energieneutrale nieuwbouw: prototype appartementengebouw met 2 units en appartementencomplex voor starters op de Heijplaat. Het is de bedoeling dat na beeindiging van het experiment op Heijplaat het prototype wordt verplaatst als drijvende woning naar de haven. Hiervoor wordt een onderzoekproject voorbereid.

2ndSkin: i.h.k.v. Concept House Village (CHV)

2ndSkin is een innovatieve renovatiemethode die wordt toegepast in portiek-etagewoningen te Heijsekade op de Heijplaat. In dit project wordt door praktijkgericht onderzoek de samenstelling van het energieconcept samen met de betrokken consortiumpartners uitgewerkt en gerealiseerd in een prototype te CHV en vervolgens in een woonblok van 20-40 woningen te Rotterdam-Zuid. Thema's zijn hier naast de technische aspecten, het beheren de exploitatie (bijvoorbeeld bij gedeelde eigendomsituatie zoals VvE's, acceptatie en gebruik, vormgeving en architectuur, ruimtegebruik.

Rotterdam Energieneutraal

In dit kader worden worden verschillende projecten geformuleerd waaraan studenten kunnen werken aan de hand van de praktijk. Deze projecten worden geformuleerd in nauw overleg met de Gemeente Rotterdam, de woningcorporaties en de in Rotterdam actieve bouwondernemingen. De omvang is tevens afhankelijk van de beschikbaarheid van studenten.

Openbare les

Op 6 november 2013 gaf Freek den Dulk een openbare les met als titel 'Lokaal Energieneutraal: feit of fictie?'. Deze kunt u hieronder bekijken:

De bij de openbare les behorende publicatie vindt u hier.

Publicatie(s)

Van Ir. Freek den Dulk