Menu English

Dr. ir. Gijsbert Korevaar

Lector Circulaire Energietransitie

Dr. ir. Gijsbert Korevaar is sinds 1 september 2021 voor twee en halve dag per week lector op het gebied van de circulaire energietransitie. Hij studeerde Scheikundige Technologie aan de TU Delft van 1992-1998 en verdedigde zijn proefschrift over duurzaam chemisch procesontwerp in 2004.

Zowel de energietransitie als de circulaire economie zijn grote maatschappelijke bewegingen die een heel andere manier van kijken vragen. De combinatie van de twee thema’s behoeft extra aandacht, omdat een duurzame energievoorziening niet vanzelf zal leiden tot circulariteit van de energiematerialen. Daarbij komt dat de circulaire economie een heel andere energievraag zal gaan opleveren, waarbij het de uitdaging zal zijn om deze energievraag tevens te laten landen in een duurzame energietransitie. Gijsbert wil zich vooral opstellen als een verbinder van deze twee thema’s en daarbij in eerste instantie de circulariteit van energiematerialen benadrukken.

Naast dit lectoraat is hij als universitair docent werkzaam bij de TU Delft. Hij rondde in 2004 zijn proefschrift af met als titel ‘Design of Sustainable Processes and Products’. Sindsdien heeft hij gepubliceerd over en onderzoek gedaan naar onder andere de warmtetransitie, duurzame bedrijventerreinen, industriële symbiose, terugwinning van grondstoffen uit afvalwater en complexiteitsvraagstukken rond duurzaamheid en bestuur. 

Gijsbert is intensief betrokken bij de opstart van en geeft leiding aan het Delft Circularity Lab en was van 2004-2012 mede-initiatiefnemer en opleidingsdirecteur van de MSc opleiding Industrial Ecology. Met zijn expertise wil hij een bijdrage leveren aan de verduurzaming van bedrijven en van de industrie, door middel van contextrijk onderzoek in samenwerking met docent-onderzoekers en studenten. 

Hij zet zijn kennis en ervaring binnen Hogeschool Rotterdam in om bedrijven en overheden in de regio te laten zien hoeveel méér we nog kunnen bereiken door onze mooie stad en haven klaar te maken voor een duurzame toekomst.

Openbare les

Op 31 januari 2023 hield Gijsbert zijn openbare les. Tijdens de les werd een documentaire getoond waarin hij zijn onderzoeksprogramma voor de komende jaren toelicht. Ook werd de bij zijn openbare les behorende publicatie gepresenteerd. In zijn documentaire laat Gijsbert de sterke onderlinge afhankelijkheid zien tussen de energietransitie en het circulair omgaan met grondstoffen. Bekijk de trailer hieronder en zie voor de gehele openbare les en documentaire dit bericht.

Publicatie(s)

Van Dr. ir. Gijsbert Korevaar