Menu Zoeken English

Presentatie handreiking 'Omgaan met armoede op scholen'

13 februari 2020

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Scholen kunnen deze armoede niet oplossen, maar ze kunnen gezinnen in armoede wel helpen.

Het thema leeft op scholen, want leraren zien dat leerlingen in armoede ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling en weinig ruimte in hun hoofd hebben om tot leren te komen. Hoewel scholen armoede niet (alleen) kunnen oplossen, kunnen zij er wel aan bijdragen dat elke leerling wordt gezien, kan meedoen en toekomstkansen krijgt in een veilige en stimulerende leeromgeving.

 De handreiking  ‘Omgaan met armoede op school’ biedt concrete werkwijzen die professionals uit het po en vo helpen bij het signaleren, ondersteunen en stimuleren van kinderen en ouders in armoede. Wij willen u graag uitnodigen om als eerste de handreiking in ontvangst te nemen en met elkaar na te denken over een succesvolle implementatie in de praktijk.


 
Reserveert u daarom alvast 13 februari van 13.00 tot 16.30 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in Utrecht. Het programma en de precieze locatie ontvangt u binnenkort.

De handreiking werd in opdracht van de ministeries OCW en SZW geschreven door Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) en Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Groningen). Zij werken nu in opdracht van Divosa (en samen met het Nederlands Jeugd Instituut, de Kinderombudsman, Movisie en de werkplaatsen sociaal domein) aan een soortgelijke handreiking voor jeugdprofessionals in het sociale domein.

           

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen