Menu Zoeken English

Openbare les Martine van den Boomen

Assetmanagement voor een veilige en vitale Rotterdamse Delta

Onze infrastructuur staat onder druk. Veel infrastructuur wordt oud en is aan renovatie of vervanging toe. Klimaatverandering doet er een schep bovenop.

De zeespiegel stijgt, de rivieren raken voller, het regent vaker en harder. Tegelijkertijd wordt het heter met langere periodes van droogte en daalt de bodem sneller dan voorheen.

Dit doet wat met infrastructuur. De Maeslantkering zal vaker gaan sluiten, dijken zijn straks niet meer hoog genoeg, bruggen lopen vast door extreme hitte, wegen, kademuren en riolering verzakken en ook het spoor ondervindt problemen.

Dan zijn er grote transities waar infrastructuurbeheerders middenin zitten zoals digitalisering en de omslag naar een energie-neutrale en circulaire samenleving. Dit alles betekent nogal wat voor het in stand houden en vernieuwen van infrastructuur. Maar ook voor het opleiden van een nieuwe generatie professionals. Met de oude manier van denken en werken gaan we het niet redden. De opgaven waar we voor staan zijn immens.

Marieke van den Boomen neemt u mee in deze opgaven. Dat doet zij niet alleen. De Deltacommissaris, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Deltares delen hun visies vanuit de praktijk en wetenschap. Docenten en studenten van Hogeschool Rotterdam laten met onderzoeksprojecten bij Rijkswaterstaat en de Rotterdamse haven zien hoe het samensmelten van onderzoek, onderwijs en praktijk kansen biedt voor een effectievere besluitvorming over infrastructuur. De nuchtere en openhartige perspectieven van Martha Poetsma en Jan van Toorenburg tonen waar we vandaan komen. 

Programma

14.00 - 14.05 Online 'inloop'

14.05 - 14.10 Welkom
Martine van den Boomen, lector Assetmanagement Kenniscentrum Duurzame HavenStad

14.10 - 14.15 Opening
Liek Voorbij, directeur Kenniscentrum Duurzame HavenStad

14.15 - 14.35 Documentaire Assetmanagement
Documentaire voor een veilige en vitale Rotterdamse Delta met de Deltacommissaris, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Deltares, Rijkswaterstaat, Hogeschool Rotterdam, Martha Poetsma en Jan van Toorenburg! Regie en camerawerk door Stefan de Graaff.

14.35 - 14.40 Reactie College van Bestuur
Zakia Guernina, lid College van Bestuur Hogeschool Rotterdam

14.40 - 14.50 Vragen stellen
Martine beantwoordt graag vragen tijdens de livechat.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen