Menu English

Ouders in de spotlight

Symposium van het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid en EMI
17 juni 2019

Voor de vierde keer organiseerde het lectoraat Ouders op Zuid van Hogeschool Rotterdam het afstudeersymposium Ouders in de Spotlights. Vierendertig studenten van de sociale opleidingen die afstudeerden op het thema ‘ouders’ presenteerden hier hun beroepsproduct. Tachtig geïnteresseerden, afkomstig van binnen én buiten de hogeschool, trotseerden de regen om het symposium bij te wonen.

Leonie le Sage, hoofddocent bij ISO en het Kenniscentrum Talentontwikkeling, heet de bezoekers welkom. Ze roept alle aanwezigen op om de studenten, te voorzien van feedback op de beroepsproducten die hun afstudeeronderzoeken hebben opgeleverd.  

Mariëtte Lusse, lector Ouders in Rotterdam Zuid, houdt een korte inleiding over de vraag waarom we ons eigenlijk zo druk maken over die samenwerking met ouders. Dat doen we omdat kinderen het beste gedijen als er een verbinding is tussen de verschillende leefwerelden waarin zij opgroeien. Dat vraagt van professionals dat zij kunnen samenwerken, met alle ouders, juist ook als de verschillen tussen de leerwerelden groot zijn. Dat vraagt van professionals dat zij in staat zijn zich bewust te zijn van de bril waardoor zij naar ouders kijken en een samenwerkingsrelatie met alle ouders op te kunnen bouwen. Om die reden vraagt Mariëtte de bezoekers een bril op te zetten als ze kijken naar het werk van de studenten. “Zijn de studenten in staat om inclusief te werken, sensitief en present te zijn en de eigen kracht van gezinnen te versterken?”  

Met die oproep starten de interviews met studenten Tessa van der Giessen en Marloes Krommert, die beiden hun onderzoek deden naar premature baby’s. Op een vraag van Leonie le Sage vertellen de studenten dat een ouder hen vertelde dat hun roze wolk niet roze was, maar grijs. Ouders vinden het in die situatie heel fijn als er naar hen geluisterd wordt en als zij handvatten krijgen over hoe zij hun kind het beste kunnen begeleiden. De ziekenhuizen waarbij zij hun onafhankelijke onderzoeken deden, gaan de mooie film en brochure die de studenten als beroepsproduct voor ouders maakten zeker gebruiken.  

De studenten ontwerpen bij hun afstuderen een beroepsproduct waar de praktijk iets aan heeft. Dat vind ik een goed idee.

Angelien Albers beleidsadviseur onderwijs Gemeente Vlaardingen

Vier studenten die afstuderen op de aanpak Thuis in Taal bij Peuter & Co presenteren vervolgens hun eerste bevindingen rondom omgaan met meertaligheid. In een rollenspel laten zij zien dat goedbedoelde adviezen om anderstalige ouders en kinderen te stimuleren Nederlands te spreken onbedoeld kunnen leiden tot minder gesprek tussen ouder en kind. Terwijl juist dit gesprek tussen ouder en kind bevorderend is voor de taalontwikkeling in zowel de moedertaal als de tweede taal. Met stellingen als 'Als kinderen op vierjarige leeftijd geen Nederlands spreken dan halen ze die achterstand nooit meer in' betrekken de studenten de zaal bij de discussie.  

Jordy Dobber studeerde af bij Feijenoord en ontwikkelde een spelerspaspoort om de verwachtingen tussen jeugdige spelers, ouders en trainers beter op elkaar af te stemmen. Het doel is vooral om de prestatiedruk binnen de topsport bespreekbaar te maken tussen de verschillende partijen. Zijn motto is: zonder plezier, geen succes. Jordy spreekt hierbij ook uit zijn eigen ervaring.

Na de interviews gaan de bezoekers uiteen naar vier verschillende workshops. In deze workshops gaan studenten met de aanwezigen in gesprek over: het belang van het hebben van netwerken, elke vader telt, samenwerken met ouders rond kinderen met een beperking en in gesprek met Marokkaanse ouders over discriminatie.

In de pauze krijgen 18 studenten de gelegenheid om hun onderzoek te presenteren in een posterpresentatie. De onderwerpen zijn zeer uiteenlopend: van de rol van scholen in het omgaan met kinderen in armoede, het betrekken van ouders bij het leren, de taal- en loopbaanontwikkeling van hun kind tot de inzet van Feijenoord in de wijk. Een verrassende invalshoek bood Kirsten Kragten, die onderzocht hoe Peuter & Co de ouderactiviteiten om de taalontwikkeling van kinderen te bevorderen kon verrijken met outdoor activiteiten. Ze kwam op dit idee toen ze haar minor deed in Noorwegen, waar outdoor activiteiten heel vanzelfsprekend zijn.

Tijdens de afsluiting doet Leonie le Sage een rondje door de zaal. Er klinken veel positieve geluiden van de bezoekers. Eén van de studenten zegt geïnspireerd te zijn door haar medestudenten. Ze voegt toe: “We mogen trots zijn op ons allemaal.” Een instemmend applaus uit de zaal volgt.  

Peter de Vries, specialist in Ouderbetrokkenheid, sluit de dag af. Peter is zwaar onder de indruk, vooral de diversiteit in de onderzoeken en de constante koppeling die gemaakt wordt tussen onderzoek en praktijk. “Met de beroepsproducten kan iedereen morgen al beginnen.” Ook merkt hij op dat Rotterdam voorloopt op het gebied van ouderbetrokkenheid. En: “als het in Rotterdam kan, dan kan het in het hele land.” 

 

Het lectoraat Ouders op Zuid zet zich in voor het professionaliseren van aankomende en ervaren sociale professionals en leraren. Met de praktijk ontwikkelt dit lectoraat wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk beproefde werkwijzen. Via de Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders worden deze werkwijzen gedeeld met de praktijk en opleidingen (zie www.hr.nl/gereedschapskist). Veel van de studenten gebruikten deze Gereedschapskist bij hun afstudeeronderzoek.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen