Menu Zoeken English

“Meer studenten dan ooit zijn internationaal georiënteerd”

Docent Marian den Daas
07 juni 2019

Samen ontwikkelen, leren en ervaren. In acht open netwerken (WERKplaatsen) komen docenten, lectoren, medewerkers en leidinggeven uit alle delen van Hogeschool Rotterdam bij elkaar om invulling te geven aan thema’s die te maken hebben met inclusief en contextrijk onderwijs.

In een serie interviews vertellen collega’s over hun ervaringen in een van die open netwerken. In de zesde aflevering vertelt Marian den Daas, hogeschooldocent aan de opleiding fysiotherapie, over de WERKplaats Internationalisering.

De WERKplaats Internationalisering is in de eerste plaats een PLC (professional learning community) die opleidingen de kans biedt om onder andere ervaringen uit te wisselen, experimenten aan te gaan en samenwerkingen tot stand te brengen. Zo wil het best practices verzamelen voor het domein internationalisering. Daarnaast is de WERKplaats het lab om de Driehoek Internationalisering als tool te gebruiken om de eigen visie en ambities vorm te geven en daarmee inhoud aan verdere internationalisering van Hogeschool Rotterdam.

Mijlpalen

In 2018 hebben acht opleidingen deelgenomen aan de WERKplaats Internationalisering: Logistics Engineering, Global Marketing & Sales, Chemie, Watermanagement, Autonome Beeldende Kunst, Communicatie , Ondernemen (Associate degree) en Fysiotherapie (master en bachelor). De deelnemende opleidingen hebben niet alleen een pioniersrol, maar nadrukkelijk ook de rol van intermediair en co-creator: wat in de WERKplaats tot stand komt, delen ze met instituten en andere opleidingen

In 2019 gaan negen nieuwe opleidingen van start in de WERKplaats Internationalisering. Ook zij gaan werken aan hun eigen internationaliseringsambities, daarbij ondersteund door de experts van het Centre of International Affairs, het lectoraat Internationalisering en de afdeling Onderwijskwaliteit en Personeel. De opleidingen bouwen voort op wat in 2018 aan kennis is ontwikkeld.

Marian, wat is je rol in de WERKplaats Internationalisering?
“Ik ben coördinator internationalisering van de fysiotherapiebachelor. Samen met de manager van de fysiotherapiemaster en het Kenniscentrum Zorginnovatie werken we aan een meer internationaal karakter van ons onderwijs en onderzoek. In november 2018 organiseerden we een groot internationaal symposium met buitenlandse partners. We hebben daarnaast een opzet gemaakt voor een onderzoek. Met studenten gaan we projectgewijs onderzoeken welke sociaal-culturele eigenschappen van invloed zijn op de pijnbeleving van cliënten in Rotterdam en omgeving.”

Waarom is dit belangrijk voor jouw werk?
“Internationalisering speelt natuurlijk al in de stad zelf. Met alle verschillende nationaliteiten in Rotterdam is het belangrijk studenten mee te geven dat ze te maken kunnen krijgen met taalbarrières en taboes in bepaalde culturen. Daarnaast zijn studenten meer dan ooit internationaal georiënteerd, willen stage lopen in het buitenland of een minor volgen. Wij willen het ook mogelijk maken dat studenten uit het buitenland bij ons op uitwisseling komen.”

Wat heb je geleerd?
“Dat we in het onderwijs veel meer bewust aandacht moeten geven aan internationale aspecten. Ook een eyeopener: we kunnen veel méér halen uit bestaande samenwerkingen met buitenlandse partners. Door niet alleen in losse projecten te werken, maar door een meer samenhangende en structurele samenwerking.”

Wat ga je in 2019 doen met je opgedane kennis?
“Naast het onderzoek willen we internationalisering meer in het curriculum verankeren. Tweedejaars skypen bijvoorbeeld individueel over de verschillen in opleiding en zorgsysteem (verwijzing, verzekeraars) met studenten van buitenlandse partnerorganisaties. Dergelijke leervormen willen we meer inzetten.”

Meer informatie over de WERKplaatsen en Hogeschool Rotterdam

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen