Menu English

“Leertechnologie helpt de hogeschool toekomstbestendig te maken.”

Docent mediavakken Rosa Douma-van der Meulen

17 april 2019

Samen ontwikkelen, leren en ervaren. In acht open netwerken (WERKplaatsen) komen docenten, lectoren, medewerkers en leidinggeven uit alle delen van Hogeschool Rotterdam bij elkaar om invulling te geven aan thema’s die te maken hebben met inclusief en contextrijk onderwijs.

In een serie interviews vertellen collega’s over hun ervaringen in een van die open netwerken. In de eerste aflevering vertelt docent mediavakken Rosa Douma over de WERKplaats Onderwijsleertechnologie.

De WERKplaats Onderwijsleertechnologie (WOLT) richt zich op docenten en opleidingen die vanuit een onderwijskundig, pedagogisch-didactisch probleem hun onderwijs willen vernieuwen met behulp van onderwijsleertechnologie. Ideeën worden vanuit WOLT ondersteund in de vorm van tijd, geld en advies.

Mijlpalen

In september zijn er acht projecten gestart. Sommige waren gericht op het verbeteren van het onderwijs met reeds bestaande technieken, andere juist op het vernieuwen van het onderwijs met technieken die nog niet eerder binnen een opleiding waren toegepast. Tijdens workshopmiddagen leerden docenten en medewerkers het praktisch inzetten van (onderwijs-leertechnologie)software en daarover onderwijskundig na te denken.

In 2019 wil WERKplaats Onderwijsleertechnologie vooral inzetten op het delen van kennis. Hoe kun je met je onderwijsontwerp zorgen voor goed voorbereide studenten? Hoe zorg je ervoor dat je goed aansluit bij de behoeften van studenten rondom tijd- en plaatsonafhankelijk leren? Daarnaast willen we een fysieke WERKplaats realiseren waar docenten kunnen oefenen met nieuwe technieken en ideeën kunnen opdoen voor hun onderwijs.

Rosa, wat is je rol in de WERKplaats Onderwijsleertechnologie?
“Samen met collega’s begeleid ik opleidingen die onderwijsleertechnologie inzetten om een cursus of curriculum te verbeteren of verrijken. We organiseren workshopmiddagen. Onze meetbare uitkomsten en kennis delen we. Het is lonend gebleken om collega’s aan elkaar te verbinden die elkaar daardoor daadwerkelijk verder kunnen helpen.”

Waarom is dit belangrijk voor jouw werk?
“WERKplaats Onderwijsleertechnologie maakt mogelijk dat opleidingen voorlopers worden. We zijn goed bezig als hogeschool, zag ik door ons bezoek aan de SURF-onderwijsdagen. Maar we lopen niet voorop, terwijl we heel veel collega’s hebben met plannen, kennis en kunde. Uiteindelijk helpt leertechnologie de hele hogeschool toekomstbestendig en contextrijk te maken.”

Wat heb je geleerd?
“Ik ontmoet veel enthousiaste docenten die hun opleiding willen vernieuwen en daarbij de kansen van onderwijsleertechnologie dolgraag inzetten. Het geeft mij veel energie om hen te helpen hun plannen te realiseren omdat er geld, tijd en expertise beschikbaar is. Ook na negen jaar bij de hogeschool leer ik nog veel, bijvoorbeeld dat een plan uitvoeren meer tijd kost dan gedacht. Je moet rekening houden met ICT-factoren, aanbestedingsprocedures, ondersteuning en infrastructuur.”

Wat ga je in 2019 doen met je opgedane kennis?
“Als docent en als organisator lever ik het liefst pas iets op als het écht goed is. Maar dan duren dingen te lang. Je kunt beter een simpele variant opleveren, en dán gaan testen en aanscherpen. Dat ga ik waar mogelijk meer toepassen.”

Meer over Hogeschool Rotterdam en de WERKplaatsen