Menu English

Meer onderzoek nodig naar sterfte rond de geboorte in Nederland

Hogeschool Rotterdam neemt deel aan de kerngroep perinatale sterfte
17 november 2022

Sterfte rondom de geboorte in Nederland is sinds 2004 aanzienlijk gedaald, maar lijkt nu te stagneren waar andere Europese landen nog wel een daling laten zien. Europese vergelijking van de perinatale sterfte laat zien dat er een grote behoefte is aan meer inzicht in de perinatale sterfte in Nederland. Dit blijkt uit het EURO-PERISTAT 2022 onderzoek naar de gezondheid van moeder en kind rond de geboorte in diverse Europese landen. Daarom is het goed om te blijven investeren in onderzoek. Het lectoraat Audit en Registratie van Hogeschool Rotterdam en Perined werkt actief mee aan dit onderzoek.

Kerngroep perinatale sterfte

Vanuit Perined is de kerngroep ‘perinatale sterfte’ opgericht bestaande uit hoogleraren, gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen en onderzoekers. Zij verzamelen nu onderzoeksvragen, en formuleren en denken mee over vormen van onderzoek naar perinatale sterfte. Hogeschool Rotterdam gaat actief bijdragen aan dit onderzoek. Dit gebeurt binnen het lectoraat Audit en Registratie (een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam en Perined) en in samenwerking met andere lectoraten, hogescholen, universiteiten en andere onderzoeksgroepen.

“Ik wil mij hardmaken voor breed onderzoek naar perinatale sterfte in een multidisciplinair verband”

Ageeth Rosman Lector Audit en Registratie

Ageeth Rosman, lector Audit en Registratie bij Hogeschool Rotterdam: “Duiding van perinatale sterfte vraagt om meer informatie dan wat er standaard in Nederland geregistreerd wordt. Je zou graag inzicht willen hebben in wat er nu echt gebeurd is, hoe het kon gebeuren en welke professionele rollen erbij betrokken waren. Wat ik graag zou willen is dat wij alle perinatale sterfte van de laatste vijf jaar nog een keer gaan bespreken, maar dan met een bredere focus. Ook op niet-medische factoren zoals bijvoorbeeld armoede of lage gezondheidsvaardigheden. Bij voorkeur lokaal, regionaal en landelijk. Doel is het opsporen van mogelijke andere of nieuwe verbeterpunten die we nog niet in beeld hebben. Die inzichten nemen we dan mee in nieuwe verbeterdoelen en verbeteracties. Die verbeteracties moeten we monitoren, evalueren en zo nodig aanpassen met als stip aan de horizon een verdere daling van de perinatale sterfte te bereiken. Ik wil mij hardmaken voor breed onderzoek naar perinatale sterfte in een multidisciplinair verband.”

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen