Menu English

Openbare les Samen onderzoekend werken aan onderwijskwaliteit

Terugblik

10 november 2023

Op 9 november vond de openbare les plaats van Jeroen S. Rozendaal. In een volle zaal wist Jeroen de bezoekers te boeien met zijn lectorale rede over samen onderzoekend werken. Voorafgaand aan de openbare les vonden vier workshops plaats. Aan het eind van de middag werd de publicatie van de openbare les gepubliceerd.

De deelnemers werden welkom geheten door Frans Spierings, directeur Kenniscentrum Talentontwikkeling. Hij gaf het woord aan Els de Bock, directeur van Instituut voor Lerarenopleidingen, die een korte geschiedenis van onderzoek in het hbo schetste. Els de Bock: "Met de komst van Jeroen als lector gaan we binnen Hogeschool Rotterdam werken aan een onderzoekstraditie van leraren."

Na deze introductie vonden vier workshops plaats. Deelnemers konden kiezen uit 'Onderzoekend vermogen stimuleren in lerarenopleidingen' (door Lisette Munneke, Hogeschool Utrecht & Lidewij van Katwijk, Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden hogeschool), 'Ondersteuning van het denk- en schrijfproces bij praktijkonderzoek' (door Sanne Wielenga & Rob Nijhuis, beiden Hogeschool Rotterdam), 'Instrumenten voor onderzoekend werken' (door Sara Albone, Aeres Hogeschool Wageningen) & Wilbert van der Heul (Skyward learning agency) of 'Masteropgeleiden als aanjagers van samen onderzoekend werken' (door Niek van den Berg (Aeres Hogeschool Wageningen) & Jeroen S. Rozendaal (Hogeschool Rotterdam). Een deelnemer aan de eerstgenoemde workshop deelt na afloop een inzicht dat ze heeft opgedaan: "Het werkt echt goed om met meerdere collega's naar een vraagstuk te kijken."

 

"Jongeren veranderen, dus leraren moeten bij blijven en beroepseigen onderzoek doen."

Jeroen S. Rozendaal

Lerende cultuur

In zijn openbare les schetste Jeroen de contouren van evidence-informed werken en  betekenisvol onderzoek door praktijkprofessionals in de turbulente praktijk van het onderwijs, de uitdagingen van  samenwerken en co-creatie en een ontwikkelingsgerichte benadering die benadrukt dat we allen ook in het samen onderzoekend werken steeds lerend mogen zijn. Hij hoopt hiermee bij te dragen aan het verwerven van meer begrip van handelingsperspectieven voor het bevorderen van een lerende cultuur in de school, waarin samen onderzoekend werken aan onderwijskwaliteit door docenten en andere belanghebbenden een geëigende plek vindt.

Wijnand van den Brink, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam, beëdigt Jeroen na afloop als lector. Hij onderschrijft het belang van onderzoek en de hobbels die onderzoek meebrengt: "Je moet fouten maken in het onderwijs om te leren."

De publicatie bij de openbare les is via deze pagina te downloaden.