Menu English

Hogeschool Rotterdam benoemt dr. Roos de Wildt tot lector Effectief beschermen van kinderen in onveilige gezinnen

01 september 2023

Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam heeft dr. Roos de Wildt benoemd tot lector Effectief beschermen van kinderen in onveilige gezinnen bij Kenniscentrum Talentontwikkeling (KCTO). Het lectoraat is tot stand gekomen in samenwerking met Erasmus School of Social and Behavioural Science en het Verwey-Jonker instituut. Als lector richt De Wildt zich op de jeugdbeschermingsketen ter bevordering van een gezonde ontwikkeling van kinderen in onveilige opvoedingssituaties. Dit vanuit de perspectieven van zowel de betrokken ouders en kinderen, als de professionals die met deze gezinnen werken. Een cruciale ambitie van dit lectoraat is om via onderzoek kennis te ontwikkelen voor onderwijs en het werkveld.

In Nederland groeien nog steeds te veel kinderen op in gezinnen waar het onveilig is. Dit is één van de grootste maatschappelijke opgaven in ons land. Uit het scholierenonderzoek Kindermishandeling dat in 2006, 2010 en 2016 heeft plaatsgevonden blijkt dat bijna 17% van de leerlingen in het primaire onderwijs en bijna 25% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs ooit te maken heeft gehad met kindermishandeling (Schellinghout, 2017; De Augeo Taskforce, Vink e.a., 2016). Opgroeien in een gezin waar het onveilig is, staat een gezonde ontwikkeling in de weg (Alink et al, 2011; 2018).  De aanpak van onveiligheid in gezinnen is de taak van het rijk, de gemeenten en de betrokken instanties. 

De samenwerking in de jeugdzorgketen is op dit moment nog niet vanzelfsprekend. Te vaak is er sprake van aparte schakels die vanuit hun eigen specialisme hulp bieden, waardoor de gezinnen te maken krijgen met diverse professionals.

De centrale thema’s van het nieuwe lectoraat, zoals samenwerking in de huidige jeugdzorgketen, een integrale probleemanalyse gericht op alle gezinsleden en het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van kinderen, sluiten goed aan bij het onderzoeksprogramma van Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam.

Het kenniscentrum richt zich op vraagstukken van talentontwikkeling en kansengelijkheid, waarbij vakmanschap en het bijhouden van nieuwe kennis over het beroep centraal staat, zodanig dat burgers vertrouwen kunnen hebben dat zij de beste leverbare zorg/begeleiding ontvangen.

 

“De lector gaat ons helpen de kennisagenda van de Master Pedagogiek te verruimen op een actueel grootstedelijk thema.”

Kitt Bosman, onderwijsmanager

Over de lector 

Roos de Wildt heeft Culture Antropologie gestuurd aan de Universiteit Utrecht. Zij is gepromoveerd in Criminologie aan de Universiteit Utrecht en Universität Hamburg, op onderzoek naar mensenhandel tijdens de VN vredesmissie in Kosovo. Na haar promotie is zij werkzaam geweest als project coördinator en onderzoeker bij kinderrechtenorganisatie Defence for Children en als docent bij de secties Culturele Antropologie en Criminologie bij de Universiteit Utrecht. Vervolgens is zij aan de slag gegaan als senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut, een functie die zij naast haar rol als lector zal blijven uitvoeren. In deze hoedanigheid heeft zij de laatste jaren in binnen- en buitenland kwalitatief onderzoek verricht.

Het doorbreken van geweld in afhankelijkheidsrelaties, zoals huiselijk geweld, seksueel geweld en mensenhandel, staat veelal centraal in haar werk. Zo heeft zij recentelijk onderzoek gedaan naar laagdrempelige hulp voor slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Op dit moment onderzoekt zij de nieuwe gezinsgerichte manier van werken in verschillende proeftuinen die worden ondersteund door het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

In haar nieuwe rol als lector voor Hogeschool Rotterdam richt De Wildt zich op de jeugdbeschermingsketen ter bevordering van een gezonde ontwikkeling van kinderen in onveilige gezinnen. 

“Het vangnet voor kinderen in onveilige gezinnen moet sterk en verbonden zijn, oog hebben voor elk gezinslid, als een stevige schouder die hen ondersteunt en waar ze op kunnen vertrouwen.”

Roos de Wildt
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen