Menu English

Hogeschool Rotterdam benoemt dr. Jarise Kaskens tot lector Didactiek van hoge verwachtingen

01 september 2023

Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam heeft dr. Jarise Kaskens benoemd tot lector Didactiek van hoge verwachtingen, bij Kenniscentrum Talentontwikkeling (KCTO). Als lector richt Kaskens zich -samen met lector Lia Voerman- op onderzoek naar hoge verwachtingen. Dit duo lectoraat heeft als doel om lerarenopleiders, studenten en scholen waarmee de lerarenopleidingen samenwerken, te ondersteunen bij het onderzoek naar hoge verwachtingen en het implementeren van hoge verwachtingen in hun onderwijs. Daarmee draagt het lectoraat bij aan de kansengelijkheid van studenten en leerlingen.

De toenemende kansenongelijkheid verlangt naar het ontwikkelen van een vertaling van hoge verwachtingen in de praktijk van alledag in de klas. Uit onderzoek blijkt, dat studenten beter presteren als docenten onderwijzen vanuit hoge verwachtingen. In die zin staat en valt het onderwijs met docentvaardigheden die nodig zijn in deze, veelal grootstedelijke, scholen. Binnen Hogeschool Rotterdam (HR) is uitgesproken dat het werken met hoge verwachtingen een belangrijke bouwsteen is voor de vormgeving van het onderwijs aan HR. Het is opgenomen in de strategische agenda voor de komende vijf jaar (Talent voor transitie 2023-2028). De hogeschool vindt dit thema zo belangrijk dat er een duo lectoraat komt. Een aantal opleidingen is al bezig om interne trainers op te leiden teneinde hun docenten te trainen in de toepassing van hoge verwachtingen in hun onderwijs.

“Verwacht veel van je leerlingen-studenten en laat je aangenaam verrassen.”

Dr. Jarise Kaskens

Over de lector  

Jarise Kaskens is orthopedagoog en heeft een brede ervaring in het onderwijs, waaronder als docent, curriculumdesigner en beeldcoach. Inmiddels werkt ze 12 jaar bij Hogeschool Windesheim als hoofddocent, onderzoeker en projectleider. Binnen het lectoraat Leraren- en lerarenopleiders in inclusieve leeromgevingen is ze onderzoeker op de thema’s rekenenwiskunde, lesson study en inclusief opleiden. Ze werkt als hoofddocent bij de masters educational needs en learning & innovation.

Jarise Kaskens is in 2022 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar proefschrift ‘Children’s mathematical development and learning needs in perspective of teachers’ use of dynamic math interviews’ heeft meer zicht gegeven op de invloed van leerling- en leraarfactoren op de rekenontwikkeling van leerlingen. In dit onderzoek is niet alleen naar prestatiefactoren gekeken, maar ook naar competentiebeleving, ervaringen en gevoelens van leerlingen alsmede naar competentiebeleving, vakdidactische kennis en didactisch handelen van leraren. Kennis die is opgedaan in dit onderzoek heeft diverse raakvlakken met het thema didactiek van hoge verwachtingen. Zo is in dit onderzoek ingezoomd op interactie tussen leraar-leerlingen en op relaties tussen leraar- en leerlingfactoren.  

Kaskens gaat zich inzetten voor verder onderzoek naar didactiek van hoge verwachtingen en voor de implementatie van onderwijs vanuit hoge verwachtingen. Vanuit verbinding, samenwerking en kennisdeling op evidence-informed wijze bijdragen aan kansengelijkheid.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen