Menu
  English

  Hogeschool Rotterdam benoemt Carlos van Kan tot lector Pedagogiek

  Interactie tussen leraar en leerling centraal

  21 januari 2020

  Van Kan gaat zich richten op het versterken van pedagogische professionaliteit. Hij levert hiermee een bijdrage aan de ambitie van Hogeschool Rotterdam om onderwijs, onderzoek en het verbeteren en vernieuwen van de (regionale) beroepspraktijk intensiever met elkaar te verbinden.

  Interactie tussen leraar en leerling centraal
  In de Randstedelijke regio, waaronder Rotterdam, is een tekort aan gekwalificeerde leraren. Daarnaast stellen de scholen hoge eisen aan de pedagogisch en didactische kennis en vaardigheden van leraren. In de meest recente bekwaamheidseisen voor leraren vormt de pedagogische bekwaamheid één van de centrale pijlers (naast vakinhoudelijk- en vakdidactische bekwaam). De vraag voor de lerarenopleiding is hoe deze pedagogische bekwaamheid bij en met studenten ontwikkeld kan worden in een beroeps- en opleidingscontext. Het lectoraat Pedagogiek gaat zich samen met het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam middels praktijkgericht onderzoek richten op het versterken van de pedagogische professionaliteit van aankomende leraren. De dagelijkse leraar-leerling interacties in onderwijssituaties vormen het startpunt om samen met lerarenopleiders en leraren (in opleiding) pedagogische waarden en idealen te onderzoeken, te expliciteren en bespreekbaar te maken.

  Pedagogische waarden en idealen geven richting aan handelen in concrete onderwijssituaties. Steeds opnieuw staat de vraag centraal ‘wat is op dit moment voor deze leerlingen in deze situatie het meest in hun belang, en waarom eigenlijk?’ Individuele leraren en docententeams zullen zich permanent moeten verhouden tot deze vraag om recht te doen aan iedere leerling.

  “Ik zie mijn opdracht als het bewust maken van leraren (in opleiding) van het inzicht dat ze in hun dagelijkse onderwijspraktijk continu pedagogische belangen afwegen, en dat het zicht krijgen op welke belangen er meer toe doen dan andere alleen mogelijk is wanneer leraren hun pedagogische waarden en idealen onderzoeken en in dialoog brengen.” Carlos van Kan

  Van Kan is tevens werkzaam als senior onderzoeker op het gebied van versterken van de pedagogische dimensie van het onderwijs bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij is als bestuurslid aan de Vereniging voor Onderwijs Research verbonden. Van Kan promoveerde in 2013 aan de Universiteit Leiden op onderzoek naar pedagogische denkbeelden van leraren.

  Kenniscentrum Talentontwikkeling zoekt samen met partners in de beroepspraktijk en het hoger onderwijs antwoord op de vraag hoe talent effectiever ontwikkeld kan worden. Ga voor meer informatie naar de website van het kenniscentrum.

  Carlos van Kan is vanaf januari 2020 werkzaam als lector ‘Pedagogiek’ bij Kenniscentrum Talentontwikkeling aan Hogeschool Rotterdam. Kijk voor meer informatie op zijn persoonlijke pagina.