Menu
  English

  Mediaspotlights op onderzoekers van Creating 010

  Lotte Willemsen, Justien Marseille en Maaike Harbers

  15 februari 2019

  Communicatielector Lotte Willemsen is onlangs uitgebreid geïnterviewd door het blad Flair. Eerder sprak ze ook al met Metro en het Goois Weekblad. Justien Marseille, hoofddocent en toekomstexpert, mocht van het blad Linda haar licht laten schijnen over de belangrijkste trends voor 2019. Lector Artificial Intelligence and Society, Maaike Harbers tenslotte, maakt een golf van de mediabelangstelling mee, surfend op een succesvolle en spraakmakende openbare les eind vorig jaar.

  Deze experts in hun vakgebied laten zien dat de resultaten van hun praktijkgericht onderzoek niet louter in het onderwijs landen of op de planken van de boekenkast. Ze maken kennis die direct relevant is voor en impact heeft in brede lagen van de samenleving. Dat blijkt de publieksmedia niet te ontgaan. Die pikken dat op!

  Verslavende apps en nomofobia

  Verschijnselen als fear of missing out en nomofobia behoren bij de actuele werkelijkheid waarin de mensen de afhankelijkheid van hun mobiele telefoon ervaren, zo geeft Lotte Willemsen aan. Nomofobia verwijst naar de angst geen toegang meer te hebben tot een werkende mobiele telefoon, terwijl fear of missing out slaat op de angst die ontstaat wanneer je via social media verneemt dat andere mensen met leuke dingen bezig zijn waar jij geen deel aan hebt. De Rotterdamse lector geeft in de Flair van 11 december 2018 enkele tips waarmee mensen hun smartphonegebruik kunnen indammen: verwijder de meest verslavende apps en check je social media op vaste tijden in plaats van continu. Social mediagebruik is een belangrijk onderdeel van Lotte’s onderzoek dat ze uitvoert in samenwerking met de opleiding Communicatie.

  Modewereld als foute cultuur

  Justien Marseille is naast hoofddocent en onderzoeker bij Creating 010 op het terrein van predictive analysis, ook eigenaar van The Future Institute. Linda vroeg haar in te gaan op trends in een zestal maatschappelijke domeinen aan het begin van 2019 en plaatste haar beschouwingen op haar website: een greep uit haar bespiegelingen. Volgens Marseille wordt mode in 2019 minder belangrijk. De modewereld wordt in toenemende mate gezien als uiting van foute cultuur waarin uitbuitingen van mensen en weinig besef van duurzaamheid domineren. “Het gaat anno 2019 niet meer om wat je aan hebt, maar om wat je bijdraagt. Het zal mode worden níet aan mode te doen. Je laat niet meer met je kleren zien waar je voor staat, maar met je verhaal en houding.” Een andere ontwikkeling die Justien detecteert, gaat over de veranderende houding van mensen ten opzichte van technologie. Er komt meer aandacht voor de ethische aspecten van de technologie. Niet alles wat kan is ook oké. Het besef dat de mens en zijn technologie onderdeel zijn van de natuur, en geen heerser, zal bij steeds meer mensen ingang vinden.

  Pleidooi voor ontwerpers in Kunstmatige Intelligentie

  Het aantal mediaoptredens van Maaike Harbers groeit nog steeds sinds haar openbare les van eind november vorig jaar. Zo gaf ze verschillende interviews aan uiteenlopende persmedia en werd ze geïnterviewd door Radio 1 over de mogelijkheden en bedreigingen van kunstmatige intelligentie en algoritmes. Harbers is een van de onafhankelijke stemmen in dit veld, die los van directe belangen kan reflecteren op deze relevante problematiek. Recent nog pleitte Harbers in Dude, het blad van de Nederlandse Bond van Ontwerpers voor een reflexieve pas op de plaats als het gaat om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en robotica. Ze wil meer aandacht geven aan de rol van ontwerpers in het vormgeven en bouwen van toepassingen van artificial intelligence. Om daarin voor meer balans te zorgen,  pleit ze onder meer voor meer diverse ontwerpteams. Ook pleit ze voor een grotere rol van gebruikers. Maaike Harbers figureerde onlangs nog in de online serie van het Hogeschool periodiek Profielen: Humans of HR.

  Betrokken lectoren