Menu
  English

  Hogeschool Rotterdam sluit zich aan bij aanpak seksuele straatintimidatie

  23 februari 2022

  De gemeente Rotterdam zet zich al een aantal jaar in tegen seksuele straatintimidatie (SSI). Dit is hard nodig want zo’n 68% van de jonge Rotterdamse vrouwen heeft nog steeds hiermee te maken.

  Bestuurders van verschillende Rotterdamse onderwijsinstellingen zegden toe om mee te doen met de aanpak van de gemeente en dit binnen hun organisatie op de agenda te zetten. Op 22 februari tekende CvB-lid Wijnand van den Brink de intentieverklaring namens Hogeschool Rotterdam: “Hogeschool Rotterdam steunt de intentieverklaring tegen straatintimidatie. Enerzijds omdat we het belangrijk vinden dat onze studenten zich veilig door de stad kunnen bewegen zonder lastiggevallen te worden. Anderzijds ook om bewustwording te creëren voor de impact die straatintimidatie heeft en om een respectvolle omgang met medestudenten te bevorderen.”

  Wethouder Vincent Karremans: “We willen als gemeente dat je in Rotterdam veilig over straat moet kunnen als vrouw en LHBTIQA+ personen. Het is echt niet normaal als je niet alleen over straat durft, bepaalde plekken maar vermijdt of je anders kleedt omdat je anders de kans loopt te worden benaderd door mannen die wat van je willen. Om hier echt een vuist tegen te maken, hebben we de hulp van het onderwijs als partner nodig. Ik vind het dan ook heel positief dat deze bestuurders hiermee aan de slag gaan. De aanpak van SSI vraagt een lange adem, maar die hebben we!”

  Vernieuwde aanpak

  Naar aanleiding van onderzoek van de Erasmus Universiteit vorig jaar is de aanpak van de gemeente op een aantal punten aangepast. Zo richt deze zich nu meer op de preventie van SSI en het verspreiden van de sociale norm dat dit gedrag niet thuishoort in Rotterdam. Via voorlichtingsactiviteiten, publiekscampagnes en andere vormen van aandacht voor SSI willen we (blijven) benadrukken dat het onheus bejegenen van vrouwen fout gedrag is. Zo lang SSI nog zo vaak voor komt in de stad is, is het belangrijk dat jonge Rotterdammers weten wat ze kunnen doen in een onveilige situatie (of als ze daar getuige van zijn).

  Onderwijs onmisbaar in aanpak

  Met de ondertekening van het convenant hebben de onderwijsinstellingen aangegeven aan de slag te gaan met hun studenten. Zij kunnen gebruik maken van gastlessen en workshops die door de gemeente worden aangeboden. Ook zal de nieuwe publiekscampagne vanaf april een tour door de stad maken.
  De instellingen die de verklaring reeds hebben ondertekend zijn: Erasmus Universiteit, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, Scheepvaart en Transport College, Zadkine, Albeda, Grafisch Lyceum, Erasmus MC en Codarts. Op een later moment zal ook het Hout- en Meubileringscollege de verklaring ondertekenen. Ook andere onderwijsinstellingen worden van harte uitgenodigd om zich op een later moment aan te sluiten bij deze intentieverklaring.

  Meer over dit onderwerp