Menu English

Belangrijke Comeniusbeurzen voor onderzoeksprojecten Hogeschool Rotterdam

16 juni 2023

Dankzij de Comeniusbeurs kunnen onderwijsprofessionals hun ideeën voor innovatie in het hoger onderwijs in de praktijk brengen. Drie medewerkers van Hogeschool Rotterdam zijn dan ook erg verheugd dat zij een belangrijke beurs voor hun projecten toegekend hebben gekregen. De gemene deler: studentenwelzijn.

Pepijn Roelofs, Instituut voor Gezondheidszorg en Kenniscentrum Zorginnovatie

Leaderships Fellow-beurs: 500.000 euro

“Het tekort aan zorgpersoneel is zichtbaarder dan ooit. De uitstroom van studenten en pas afgestudeerden is een groot probleem, dat mede wordt veroorzaakt door gezondheidsproblemen als gevolg van het veeleisende beroep. In een samenwerking van Codarts, NHL Stenden Hogeschool, UMCG, Hanzehogeschool Groningen, Gilde en wij als Hogeschool Rotterdam ontwikkelen we een programma gericht op vitaliteit. Met ontwerpgericht onderzoek bouwen we samen met studenten en de praktijk een monitor-feedback-applicatie die ingebed wordt in onderwijs om vitaal te blijven als verpleegkundige. Om inzichten te delen en van elkaar te leren, organiseren we een landelijk netwerk voor het vitaal opleiden van verpleegkundigen. Zonder beurs hadden we dit voor elkaar moeten krijgen met kleine projectjes in het onderwijs. Dankzij deze subsidie, kunnen we de komende 3,5 jaar met volle kracht vooruit om te werken aan een veilige en gezonde leeromgeving te creëren voor studenten die Verpleegkunde studeren. Het is van groot belang dat dit een vast onderdeel wordt van het onderwijs. De applicatie kan de studenten daarbij helpen door feedback te geven wat ze kunnen doen als ze niet lekker in hun vel zitten. Codarts heeft al een mooi onderwijsprogramma dat soortgelijke ondersteuning biedt. Samen met onze studenten en docenten gaan we onderzoeken hoe we dat onderwijsprogramma kunnen omzetten voor Verpleegkundestudenten.”

 

Diana van Dijk, Instituut voor Sociale Opleidingen

Senior Fellow-beurs: 100.000 euro

“In een diverse maatschappij is het voor sociale professionals essentieel om diversiteit-sensitief te kunnen handelen. Leren wij dat onze studenten voldoende? We krijgen signalen dat dat niet het geval is. Als je studenten wilt leren wat diversiteit-sensitief handelen is, heb je docenten en praktijkbegeleiders nodig die zelf ook diversiteit-sensitief handelen richting studenten. Samen met studenten, docenten en mensen uit de praktijk gaan we onderzoeken wat diversiteit-sensitief handelen inhoudt en wat er voor nodig is om inclusieve leeromgevingen te creëren. Verschillende perspectieven en stemmen worden meegenomen. Er wordt dus geen verandering van bovenaf opgelegd, zoals vaak het geval binnen het onderwijs. We ontwikkelen professionalisering (trainingen) voor docenten. Verder kunnen andere opleidingen of domeinen aan de slag met onze onderwijsontwerpprincipes voor inclusieve leeromgevingen en onze co-creatiemethoden met studenten om het onderwijs op een andere manier vorm te geven. Dat geldt ook voor alle andere werkvormen waarmee we de komende twee jaar gaan experimenteren. Op deze manier hopen we een grote stap te zetten in het inclusiever maken van ons onderwijs. En dragen we bij aan het opbouwen van kennis over diversiteit-sensitief handelen door sociale professionals, met name over hoe om te gaan en in te spelen op verschillende diversiteitskenmerken, achtergronden en maatschappelijke posities (intersectionaliteit) en de sociale en institutionele context. ” 

 

Nicolette Hougee-Hollebeek, Rotterdam Business School

Senior Fellow-beurs: 100.000 euro

“De afgelopen jaren zagen wij als docenten van de opleiding International Business (IB) de aanwezigheid van onze studenten afnemen. Diegenen die wel kwamen, waren bovendien vaak slecht voorbereid. Tevergeefs probeerden wij hen extrinsiek te motiveren door bijvoorbeeld het toekennen van bonuspunten. Hoe zouden wij met ons docententeam een leeromgeving kunnen creëren die studenten aanzet tot een daadwerkelijke én zelf-gereguleerde gedragsverandering: van afwachtend en afwezig naar proactief en betrokken? Met de toekenning van de Senior Fellow-beurs ontstaat voor IB de mogelijkheid een project uit te voeren dat hopelijk leidt tot een effectief antwoord op deze vraag. Komend studiejaar gaat een project van dertig maanden van start. Door middel van een iteratief proces leert een dedicated team van docenten in hun handelen de psychologische basisbehoeften (autonomie-relatie-competentie) van hun eerstejaars studenten expliciet te ondersteunen. Dat zullen zij bovendien doen binnen een voor IB nieuwe taxonomie, namelijk een taxonomie die is gericht op betekenisvol leren. Deze verandering in ons handelen en lesontwerp levert naar verwachting proactieve, betrokken studenten op die hun eigen leren willen reguleren, en daarmee een solide basis leggen voor hun toekomst.”

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen