Menu English

Programma Samen Duurzaam

Verduurzamen doen we samen

Het doel van het programma is om in de komende jaren gezamenlijk te werken aan de verduurzaming van Hogeschool Rotterdam, door bewustwording, activering en verbinding van initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Dit belangrijke onderwerp zal steeds breder en diverser onderdeel uitmaken van ons onderwijs en onderzoek maar zeker ook van onze eigen bedrijfsvoering. Alleen dan kunnen we de professionals van morgen de tools mee te geven om bij te dragen aan een leefbare wereld, door het aanpakken van vraagstukken in de stad Rotterdam, de regio, in Nederland en ver daarbuiten.

De context van vandaag maar zeker die van morgen vraagt om duurzame organisaties. Tegelijkertijd zijn er veel maatschappelijke vraagstukken die om een duurzame oplossing vragen. Duurzaamheid zal moeten landen in de verschillende organisatieonderdelen van Hogeschool Rotterdam, de verschillende initiatieven moeten beter op elkaar afgestemd worden, waarbij duurzaamheid een plek krijgt in de basis van ons denken en doen.

Dit past bij Hogeschool Rotterdam, het gaat immers over de rijke context waarmee we onze studenten nu en in de toekomst in aanraking willen brengen. In het programma Samen Duurzaam gaan we uit van eigen kracht, in verbinding met de omgeving. Door samenwerking tussen onderzoek, onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering te stimuleren, een community op te bouwen, van elkaar te leren en deze opbrengst weer in te zetten, kunnen we duurzaamheid in het hart van onze organisatie brengen. De onderstaande Driehoek van Duurzaamheid die we hiervoor ontworpen hebben, toont het proces én het doel en van het programma.

Lees ook het volledige visiedocument Samen Duurzaam.

Focusgebieden

Met de specifieke kennis en expertise die binnen onze organisatie aanwezig is en met het oog op de maatschappelijke ontwikkelingen – met name de ontwikkelingen in de regio Rotterdam – kiezen we ervoor te werken met focusgebieden die daar het beste bij aansluiten. Deze focusgebieden koppelen we thematisch aan de Sustainable Development Goals om zo betekenis te geven aan duurzaam hoger onderwijs.

Onze focus ligt op de thema’s Circulaire Economie, Maatschappelijke Veerkracht en Klimaatverandering als focusgebieden. Dit zijn thema’s waar al langer aan gewerkt wordt binnen Hogeschool Rotterdam. Daarnaast zijn deze thema’s binnen de metropoolregio benoemd als speerpunt en vragen externe partners ons als hogeschool om hierin samen te werken. De keuze voor deze focusgebieden maakt het voor studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers duidelijker waarvoor wij ons willen inzetten als het gaat om de duurzame transitie die we willen bewerkstelligen in Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsvoering.

Doelstellingen 2022

 

Onderwijs
Dit jaar willen wij vooral docenten opleiden in SDG’s. Onze hogeschool bereidt studenten voor op de toekomstige samenleving en daar horen de duurzame doelen (SDG’s) bij, door ze te integreren in het curriculum en lesmateriaal. Hier zijn bekwame docenten voor nodig, die actuele kennis en vaardigheden hebben over SDG’s. We zijn in 2021 gestart met het ontwikkelen van trainingsmaterialen over SDG’s. In het studiejaar 2022-2023 starten we met een ‘teach the teacher’-traject.

Onderzoek
Komend jaar willen we meer studenten betrekken bij duurzame onderzoeken en de bevindingen sneller implementeren in onderwijs. Door onderzoek samen te doen met studenten en relevante maatschappelijke organisaties, ontwikkelen we actueel onderwijs voor onze studenten en dragen we bij aan een inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame omgeving. Bovendien geven we uitvoering aan de kennis- en innovatieagenda.

Bedrijfsvoering en werk- en leeromgeving
Ook hier nemen de SDG’s een belangrijke plaats in. In de bedrijfsvoering en werk- en leeromgeving willen we de SDG’s zichtbaarder laten worden. Om onze voetafdruk op de omgeving te verkleinen hanteren we de duurzaamheidsdoelen als leidraad. Daarnaast creëren we een werk- en leeromgeving die inclusief en veilig is voor medewerkers en studenten. Op de pagina ‘Bedrijfsvoering’ lees je er meer over. 

Achtergrond

Duurzaamheid staat al meer dan tien jaar op de agenda van Hogeschool Rotterdam, in de vorm van innovatieve onderzoeken, interessante projecten met studenten, samenwerkingen en initiatieven in de bedrijfsvoering, werkt(e) de hogeschool aan een meer duurzame wereld. De impact van de verschillende initiatieven was beperkt, omdat deze meestal niet met elkaar verbonden waren en/of niet geborgd waren in beleid. In 2019 is daarom het programma Samen Duurzaam van start gegaan, met als doel te zorgen voor een gezamenlijke visie die gedragen wordt door de hele organisatie, met bijbehorende aanpak voor de realisatie van de doelstellingen.

Een verkennend onderzoek binnen de hogeschool heeft laten zien dat er grote belangstelling en bereidheid is om samen te bouwen aan duurzaamheid en dat een centrale koers en visie gewenst zijn om gezamenlijk de juiste focus te creëren. Ook is er grote behoefte aan een centrale plek om verbinding met elkaar tot stand te brengen. ‘Samen Duurzaam’ heeft daarom een (vooralsnog) interne Teamsomgeving in het leven geroepen om met elkaar te sparren en interdisciplinair te werken aan duurzaamheid.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen