Menu English

Master River Delta Development speelt in op wereldwijde urgente vraagstukken

Eerste hbo-master op het gebied van water, ontwikkeld door drie hogescholen
07 februari 2019

Wereldwijd staan vruchtbare en ecologisch waardevolle deltagebieden steeds meer onder druk door klimaatverandering, bevolkingsgroei en verdere verstedelijking. De uitdaging is om de kwetsbaarheid van rivierdelta’s te verlagen en tegelijkertijd de mogelijkheden voor een gezonde economische en ecologische ontwikkeling te vergroten. De master River Delta Development (MSc.), die in september 2019 van start gaat, leidt professionals op om dit soort transities te begeleiden.

De opleiding is in zeer nauwe samenspraak met het werkveld ontwikkeld, door drie hogescholen met complementaire expertise op het gebied van water: HZ University of Applied Sciences (kustgebieden), Hogeschool Van Hall Larenstein (riviersystemen) en Hogeschool Rotterdam (gebouwde omgeving). Op 22 februari wordt de master officieel gelanceerd bij de HZ in Middelburg. 

Drie hogescholen

River Delta Development is de eerste professional master op het gebied van water binnen het hbo in Nederland. Studenten worden opgeleid tot ‘facilitators of change’: professionals die in staat zijn om innovatieve en multidisciplinaire oplossingen te ontwikkelen die een duurzame bijdrage leveren aan het duurzaam en aangenaam leven in deltagebieden. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van getijdeparken in Rotterdam. Deze recreatiegebieden verbeteren de kwaliteit van de leefomgeving, maken duurzaam gebruik van overtollig sediment uit de rivier en verbeteren de waterkwaliteit.

“Rivierdeltasystemen hebben te maken met voortdurende, complexe veranderingen. Hierdoor is wereldwijd veel behoefte aan zelfbewuste professionals die kennis hebben van deze systemen en de laatste ontwikkelingen daarin. Tevens dienen ze over de benodigde kennis en communicatieve vaardigheden te beschikken om zinvol in te kunnen spelen op onder andere de effecten van klimaatverandering op deze gebieden”, aldus Marco Lengton, lid managementteam River Delta Development.

Betrokken werkveld

Een belangrijke drijfveer voor de ontwikkeling van River Delta Development is de vraag vanuit de watersector naar professionals die hun kennis over het functioneren van deltasystemen en de zogeheten Delta Approach* in een internationale setting kunnen toepassen. Om dit te bewerkstelligen zijn de watergerelateerde lectoraten en onderzoekscentra van de drie hogescholen nauw verbonden aan het onderwijsprogramma van de master. Ook het Deltaprogramma, de Human Capital Agenda Water, de Nationale Wetenschapsagenda, het Centre of Expertise Delta Technology en de Kennis- en innovatieagenda Delta Technology zijn verweven in de casuïstiek.

Living Labs

Werken in de innovatieve praktijk is een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Studenten werken daarom in Living Labs (proeftuinen) op locatie, samen met professionals en in multidisciplinaire teams aan real life vraagstukken op het gebied van water, voedsel en gezondheid. Daarbij rouleren ze letterlijk in de delta; de master start bij de HZ in Middelburg waarbij de focus ligt op vraagstukken in kustgebieden. Vervolgens verplaatst het programma zich naar Van Hall Larenstein in Velp en staan riviersystemen centraal. Studenten ronden hun studie af bij Hogeschool Rotterdam waar het accent ligt op stedelijk gebied. 

Meer informatie

Op vrijdag 22 februari 2019 vindt de feestelijke introductie van de master plaats in het HZ-gebouw aan Het Groene Woud 1-3 in Middelburg. Voor meer informatie over de opleiding kun je contact opnemen met marco.lengton@hz.nl

*De Delta Approach is de geïntegreerde benadering voor waterbeheer die zeer succesvol is gebleken in het Nederlandse Deltaprogramma en die is getest en ontwikkeld met internationale partners.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen