Menu English

Woven identities - Het verhaal van Xyantyisaraih

De fotoreeks ’Woven Identities’ portretteert studenten van Hogeschool Rotterdam afkomstig uit landen die vroeger Nederlandse kolonies waren.

For English scroll down

Xyantyisairah omarmt haar Surinaamse roots met Afro-Surinaamse Klederdracht in de Modewereld

Xyantyisairah is een eerstejaars fashionstudent aan de Willem de Koning Academie en heeft een sterke band met haar Surinaamse afkomst. Haar familie komt uit Saramacca, een district in het noorden van Suriname. Ze hecht veel waarde aan haar roots en heeft van jongs af aan regelmatig Suriname bezocht met haar moeder om meer te leren over haar cultuur en ermee verbonden te blijven. "Surinaamse tradities zijn van heel erg waardevol voor mij. Door het baden in blauwsel bij belangrijke gebeurtenissen beschermen we onszelf tegen het kwaad en omarmen we het goede." Het gebruik van blauwsel heeft een symbolische betekenis en maakt deel uit van de Surinaamse traditie om verbonden te blijven met de cultuur en de voorouders.

Als fashionstudent wil Xyantyisairah ook Afro-Surinaamse klederdracht in haar werk stoppen, als een eerbetoon aan haar erfgoed en familie. Ze gelooft dat traditionele kleding een diepe betekenis heeft. "Traditionele Afro-Surinaamse klederdracht is heel erg bijzonder, vooral omdat het veel overeenkomsten vertoont met kleding uit Nigeria of Ghana. Kleding biedt ons de mogelijkheid om verbindingen te leggen met het verleden."

Rijkdom van Suriname

Xyantyisairah is zich ook bewust van de invloed van het koloniale verleden op haar generatie. Ze erkent de trauma's die velen met zich meedragen en het belang om deze trauma’s in het heden pakken. Ze deelt haar persoonlijke inzet: "Ik probeer verandering te brengen door open te zijn met mijn moeder. Het is belangrijk om te praten over de gevolgen van het kolonialisme, zelfs als we nog steeds de invloed ervan zien in de politiek en afbeeldingen van tot slaaf gemaakte mensen op oude gebouwen bijvoorbeeld."

Een gouden ketting is een belangrijk symbool voor Xyantyisairah. Ze draagt deze ketting altijd bij zich De ketting is gemaakt van Surinaams goud uit een gebied waar ze zelf is geweest. Voor haar symboliseert dit de rijkdom van Suriname. Ze vindt het prachtig om te zien dat alle sieraden uit haar land komen, ondanks dat er een financiële crisis in Suriname plaatsvindt. "Ondanks de uitdagingen blijft onze cultuur krachtig. We hebben als Surinamers veel overwonnen. Daarnaast is de Surinaamse cultuur enorm divers, dankzij de verschillende etnische groepen zoals de Inheemse bevolking, Afro-Surinamers, Chinezen, Javanen en Hindoestanen."

Xyantyisaraih embraces her Surinamese roots with Afro-Surinamese Costumes in the Fashion World

Xyantyisaraih is a first-year fashion student at the Willem de Koning Academy and has strong ties to her Surinamese heritage. Her family comes from Saramacca, a district in northern Suriname. She values her roots and has regularly visited Suriname with her mother since childhood to learn more about her culture and stay connected to it. "Surinamese traditions are of great value to me. We protect ourselves from evil by bathing with blauwsel and embracing the good at important events." The use of blauwsel has a symbolic meaning and is part of the Surinamese tradition of staying connected to the culture and ancestors.

As a fashion student, Xyantyisaraih also wants to incorporate Afro-Surinamese costumes into her work, as a tribute to her heritage and family. She believes traditional clothing has deep meaning. "The traditional Afro-Surinamese costume is very special, especially because it has many similarities with clothing from Nigeria or Ghana. Clothing allows us to make connections with the past."

Xyantyisaraih is also aware of the impact of the colonial past on her generation. She recognises the traumas many carry with them and the importance of addressing these traumas in the present. She shares her commitment: "I am trying to bring change by being open with my mother. It is important to talk about the impact of colonialism, even if we still see its influence in politics and images of enslaved people on old buildings, for example."

A gold chain is an important symbol for Xyantyisaraih. She always carries this necklace with her. The necklace is made of Surinamese gold from an area where she has been. To her, it symbolises the wealth of Suriname. She loves the fact that gold jewellery comes from her country, despite there being a financial crisis in Suriname. "Despite the challenges, our culture remains powerful. We have overcome a lot as Surinamese people. In addition, Surinamese culture is hugely diverse, thanks to the different ethnic groups such as the Indigenous peoples, Afro-Surinamese, Chinese, Javanese and Hindustani."

Over Woven Identities

De fotoreeks ’Woven Identities’ portretteert studenten van Hogeschool Rotterdam, Alle studenten zijn afkomstig uit landen die vroeger Nederlandse kolonies waren, denk aan Suriname, Indonesië en de ABC-eilanden. Op de foto's dragen de studenten traditionele klederdracht en een voorwerp waarmee ze hun culturele erfgoed en identiteit laten zien. Via het persoonlijke verhalen ontdek je meer over hun roots en de impact van de Nederlandse koloniale geschiedenis op hen in het hier en u. De persoonlijke portretten nemen je mee in diverse culturele achtergronden en het belang van begrip over culturele diversiteit in onze samenleving.

De ’Woven Identities’ portretten waren ook te zien tijdens de Keti Koti expositie van 19 juni tot 3 juli op meerdere locaties.

  • Concept 'Woven identities' is gemaakt door Indra de Jong.
  • Edited door: Tim Sluijter & Indra de Jong.
  • Foto's Eline: Malou Moy
  • Ook te zien in het online Keti Koti magazine