Menu English

Woven Identities - Het verhaal van Jennifer

De fotoreeks ’Woven Identities’ portretteert studenten van Hogeschool Rotterdam afkomstig uit landen die vroeger Nederlandse kolonies waren.

For English scroll down

Surinaams-Indonesische Jennifer struggelt met twee culturen en haalt kracht uit koloniaal verleden

Meet Jennifer, student Marketing en Social Business aan Hogeschool Rotterdam. Jennifers roots liggen zowel in Suriname als in Indonesië. Haar vader is Surinaams en haar moeder Indonesisch. Tot haar vierde woonde ze in Indonesië voordat ze naar Nederland vertrok.

Voor Jennifer was het tijdens haar jeugd best wel ingewikkeld om te bepalen bij welke cultuur ze zich het meest thuis voelde. “Ik vond mezelf altijd meer Indonesisch, maar ben tegelijkertijd heel Surinaams opgevoed.” Ze deelt haar persoonlijke worsteling met taal toen ze naar Nederland kwam en de verschillende invloeden van haar Surinaamse en Indonesische familie. “Gelukkig kan ik mezelf nu goed vinden binnen beide culturen en voel ik me verbonden met beide landen.”

Haar Surinaamse en Indonesische roots hebben ervoor gezorgd dat Jennifer dol is op lekker eten en koken. “Als ik aan een bepaald gerecht denk, dan weet ik automatisch hoe ik het moet koken en welke ingrediënten er in het eten horen.” Dat heeft te maken met haar achtergrond en haar familie. Ook de taal heeft ze makkelijk kunnen leren omdat sommige woorden op elkaar lijken.

Voor de foto heeft ze kleding gekozen die symbool staat voor de vrouwelijke emancipatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze legt uit dat ondanks de kolonisatie van Indonesië door Nederland, de traditionele klederdracht nog steeds is blijven bestaan.

"Ik draag deze kleding om de vrouwelijke emancipatie te symboliseren die tijdens de Tweede Wereldoorlog opkwam." Jennifer voelt zich fijn wanneer ze deze kleding draagt, maar vindt het ook lastig om haar eigen cultuur te bepalen door de verschillende invloeden vanuit Indonesië en Suriname. "Wat maakt onze diverse culturen zo krachtig en hoe dragen ze bij aan de diversiteit in onze samenleving?”, vraagt ze zichzelf af.

Jennifer gelooft dat voedsel een krachtig middel is om mensen te verbinden en verwijst naar haar ervaring met een Turkse vriendin die onbewust Indonesisch eten at. “Ik heb haar toen uitgelegd waarom er in Nederland zoveel Indonesisch eten is. Dit heeft te maken met het koloniaal verleden.”

“We kunnen diversiteit in Nederland bevorderen door, net als “Indo's” met elkaar om te gaan. Op dit moment is er veel verdeeldheid tussen bevolkingsgroepen en etniciteiten. We moeten juist meer samenkomen."

Surinamese-Indonesian Jennifer struggles with two cultures and draws strength from her colonial past

Meet Jennifer, Marketing and Social Business student at Hogeschool Rotterdam. Jennifer's roots lie in both Suriname and Indonesia. Her father is Surinamese and her mother Indonesian. She lived in Indonesia until she was four before she left for the Netherlands.

For Jennifer, it was quite complicated during her childhood to determine which culture she felt most at home with. “I always thought of myself as more Indonesian, but at the same time I was brought up very Surinamese.” She shares her personal struggle with language when she came to the Netherlands and the different influences of her Surinamese and Indonesian family. “Fortunately, I can now find myself in both cultures and I feel connected to both countries.”

Her Surinamese and Indonesian roots have ensured that Jennifer loves good food and cooking. “When I think of a certain dish, I automatically know how to cook it and what ingredients go into the food.” That has to do with her background and her family. She was also able to learn the language easily because some words are similar.

For the photo she chose clothing that symbolizes female emancipation during the Second World War. She explains that despite the colonization of Indonesia by the Netherlands, the traditional costume still exists.

"I wear these clothes to symbolize the female emancipation that emerged during World War II." Jennifer feels comfortable wearing these clothes, but also finds it difficult to determine her own culture due to the different influences from Indonesia and Suriname. "What makes our diverse cultures so powerful and how do they contribute to the diversity in our society?" she asks herself.

Jennifer believes that food is a powerful tool for connecting people and refers to her experience with a Turkish friend who unknowingly ate Indonesian food. “I then explained to her why there is so much Indonesian food in the Netherlands. This has to do with the colonial past.”

“We can promote diversity in the Netherlands by treating each other like 'Indos'. At the moment there is a lot of division between population groups and ethnicities. We need to get together more."

As someone of Indonesian descent who came to the Netherlands, Jennifer notes that many Indonesians have quickly adapted to Dutch culture. “This has led to some Indonesians not being aware of their non-Dutch background.”

"I want people to reflect on history more often. It is worrying that more and more people cannot believe that many slaves were traded and people were forced to work. This should not be forgotten," Jennifer emphasizes.

Over Woven Identities

De fotoreeks ’Woven Identities’ portretteert studenten van Hogeschool Rotterdam, Alle studenten zijn afkomstig uit landen die vroeger Nederlandse kolonies waren, denk aan Suriname, Indonesië en de ABC-eilanden. Op de foto's dragen de studenten traditionele klederdracht en een voorwerp waarmee ze hun culturele erfgoed en identiteit laten zien. Via het persoonlijke verhalen ontdek je meer over hun roots en de impact van de Nederlandse koloniale geschiedenis op hen in het hier en u. De persoonlijke portretten nemen je mee in diverse culturele achtergronden en het belang van begrip over culturele diversiteit in onze samenleving.

De ’Woven Identities’ portretten waren ook te zien tijdens de Keti Koti expositie van 19 juni tot 3 juli op meerdere locaties.

  • Concept 'Woven identities' is gemaakt door Indra de Jong.
  • Edited door: Tim Sluijter & Indra de Jong.
  • Foto's Eline: Malou Moy
  • Ook te zien in het online Keti Koti magazin