Menu English

Bezwaar indienen

Ik ben afgewezen, wat nu?

Hogeschool Rotterdam heeft jouw verzoek tot (her)inschrijving afgewezen. In de afwijsmail geeft de afdeling Studenten Service Center (SSC), die namens Hogeschool Rotterdam verantwoordelijk is voor het gehele proces rond (her)inschrijving, de reden(en) aan van afwijzing.

Het kan zijn dat je het niet eens bent met de reden(en) van afwijzing en daarom hebben wij de belangrijkste vragen rond de afwijzing en de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen van een antwoord voorzien. Deze antwoorden helpen je in het belangrijke besluit of het nuttig kan zijn een bezwaar in te dienen of niet.

Gemakshalve wordt in de beantwoording van de onderstaande vragen alleen over opleidingen gesproken. De antwoorden gelden voor alle bachelor, associate-degree en master opleidingen van Hogeschool Rotterdam.

Veelgestelde vragen

Alles wat je moet weten

Een afwijzing van een (her)inschrijving volgt als je niet aan alle inschrijfvereisten voldoet. Dit kan inhouden dat je niet aan de toelatingseisen voldoet die voor jouw gekozen opleiding gelden, zoals de juiste vooropleiding. Het kan ook zijn dat je de betaling en/of de bevestiging van de digitale machtiging via Studielink niet goed of niet op tijd geregeld hebt. Een afwijzing kan ook volgen als je als aanmelder twee keer geen of niet volledig gehoor hebt gegeven aan de uitnodiging van de opleiding voor het studiekeuzeadviescheck. De uiterste datum om te voldoen aan alle eisen is de laatste dag voor de aanvangsdatum van de opleiding, veelal dus 31 augustus of 31 januari. Voldoe je daar op dat moment niet aan dan volgt vanaf 1 september of 1 februari automatisch een afwijzing. Voor de studiekeuzecheck geldt dat je eerder een afwijzing kunt ontvangen, omdat je wordt afgewezen als je twee keer geen gehoor hebt gegeven aan de uitnodiging. Dit geldt ook voor het niet aangeboden krijgen van een plaats in een selectieopleiding of geen goedkeuring krijgen van de opleiding om te starten.

Heb je gegronde redenen waarom de afwijzing niet terecht is, dan kun je binnen zes weken na dagtekening van de e-mail met daarin de afwijzing bezwaar indienen bij de Geschillenadviescommissie via Bureau Klachten en Geschillen (BKG) via het formulier op deze pagina.

Wanneer jouw ouders of een derde partij namens jou bezwaar indienen, moeten zij door jou gemachtigd te worden. Upload de machtiging bij het formulier om het bezwaarproces te versnellen. 

In een bezwaarschrift moet je met duidelijke argumenten en met bewijzen kunnen aantonen dat alles correct en op tijd is ingeleverd (dat je wél hebt voldaan aan alle toelatingseisen en betalingsvoorwaarden), dat er bijzondere omstandigheden zijn of dat de fout bij Hogeschool Rotterdam ligt. Het argument 'stom, ik ben het vergeten' zonder bijzondere persoonlijke omstandigheden houdt doorgaans geen stand bij de Geschillenadviescommissie.

Als je het niet eens bent met de afwijzing (uitschrijving), dan kun je binnen zes weken, nadat jouw verzoek tot inschrijving is afgewezen. Wordt het bezwaarschrift ingediend na de termijn van zes weken, dan wordt het bezwaar in principe niet meer in behandeling genomen. Let dus goed op de termijn van inleveren.

Nadat je bezwaar ontvangen is, stuurt de Geschillenadviescommissie een ontvangstbevestiging. Deze brief wordt per e-mail gestuurd naar het e-mailadres waarmee je je bezwaar hebt ingediend. Het Studenten Service Center (SSC) beoordeelt op verzoek van de Geschillenadviescommissie of een minnelijke schikking tot de mogelijkheden behoort.

Indien een schikking tot de mogelijkheden behoort stuurt SSC jou per e-mail direct een schikkingsvoorstel en verdere informatie. Is er geen schikking mogelijk dan stelt SSC een verweerschrift op en stuurt deze naar de Geschillenadviescommissie (zie HINT: Hogeschool – Rechten en plichten - Klachten).

 

De Geschillenadviescommissie stuurt een uitnodiging naar jou toe per e-mail met hierin de datum van de zitting waarin jouw bezwaarschrift door de Geschillenadviescommissie wordt behandeld. Zowel jij als SSC worden hiervoor uitgenodigd. Tijdens de zitting heb je de gelegenheid om je bezwaar mondeling toe te lichten. Je kunt je tijdens de zitting laten bijstaan door een familielid, vertrouwenspersoon, deskundige of een advocaat, maar dit is niet noodzakelijk.

Na de zitting formuleert de Geschillenadviescommissie een advies aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur beoordeelt of het het advies overneemt of afwijst. Hierna wordt de beslissing van het College van Bestuur met het advies van de Geschillenadviescommissie naar jou toegestuurd per e-mail. 

De procedure van het indienen van bezwaar bij Hogeschool Rotterdam neemt vanwege de verschillende te doorlopen instanties zeker tien weken in beslag. Vanaf het moment dat het bezwaar door de Geschillenadviescommissie is ontvangen wordt gekeken of je in aanmerking komt voor een voorlopige voorziening.

Een voorlopige voorziening betekent dat je het onderwijs kan blijven volgen in afwachting van het besluit van het College van Bestuur. Deze voorlopige voorziening vervalt na het besluit van het College van Bestuur. Met een voorlopige voorziening word je niet als student ingeschreven, maar heb je wel toegang tot het onderwijs en mag je deelnemen aan tentamens (dit zijn bijvoorbeeld ook groepsopdrachten). Deze tentamens worden echter (nog) niet beoordeeld.

Met een voorlopige voorziening werkt je studentenpas niet bij koffieautomaten en printers, aangezien je niet bent ingeschreven als student aan Hogeschool Rotterdam.

Alleen informatie inzake de ambtshalve voorlopige voorziening gegeven door Bureau Klachten en Geschillen namens de Geschillenadviescommissie is rechtsgeldig. Mocht je vragen hebben over de voorlopige voorziening, neem dan contact op met Bureau Klachten en Geschillen via 010-794 4290.

Nee. Een voorlopige voorziening is geen officiële inschrijving en daarom heb je geen recht op studiefinanciering. Eén van de voorwaarden om recht te hebben op studiefinanciering is namelijk dat je een officiële inschrijving moet hebben bij de desbetreffende onderwijsinstelling. Er is sprake van een officiële inschrijving wanneer je op de door de onderwijsinstelling vastgestelde deadline aan alle toelatingseisen (inclusief betalingsvoorwaarden) hebt voldaan. Ga voor meer informatie over studiefinanciering naar www.duo.nl.

Nee. Geen officiële inschrijving, geen studiefinanciering en dan ook geen OV- jaarkaart.

Sinds 1 januari 2016 is het mogelijk om voor het lopende studiejaar met terugwerkende kracht studiefinanciering aan te vragen. Dit is alleen mogelijk wanneer je definitief bent ingeschreven voor de betreffende opleiding. Als je gelijk krijgt in de bezwaarprocedure word je meestal ingeschreven per 1 september. Je kunt contact opnemen met DUO of je hiervoor in aanmerking komt. Om definitief ingeschreven te worden als student dien je aan alle toelatingsvoorwaarden inclusief betalingsverplichting te voldoen.

Zolang je nog niet voldaan hebt aan alle toelatingseisen en betalingsvoorwaarden, stuurt SSC vanaf juni tot en met augustus met regelmaat afwisselend een e-mail naar je studentenmailaccount en privémailaccount. Is je 06-nummer via Studielink ook bij ons bekend, dan ontvang je ook een sms-bericht en word je ook gebeld. Ben je een aanmelder (aankomende student) dan word je ook over de status van je aanmelding geïnformeerd via mijn.hr.nl. Het communiceren via e-mail en het telefoonnummer gebeurt via de contactgegevens die in Studielink staan vermeld en je student e-mailadres.

Niets, tenzij je ervoor kiest om bijvoorbeeld een adviseur of een advocaat in te huren om je bij te laten staan tijdens de bezwaarprocedure. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Mocht je je willen laten bijstaan tijdens de bezwaarprocedure kan je er ook voor kiezen om hiervoor een ouder, vriend of kennis aan te wijzen.

Indien je bezwaar gegrond wordt verklaard (jij krijgt gelijk), moet je wel het collegegeld met terugwerkende kracht vanaf 1 september betalen.

Als je bezwaar gegrond wordt verklaard (jij krijgt gelijk), dan wordt de afwijzing/uitschrijving teruggedraaid. Met terugwerkende kracht word je dan ingeschreven als student, waarmee ook je voorlopige voorziening vervalt. Door de inschrijving ben je ook collegegeld met terugwerkende kracht verschuldigd. Sinds 1 januari 2016 is het mogelijk om voor het lopende studiejaar met terugwerkende kracht studiefinanciering aan te vragen. Je kunt contact opnemen met DUO of je hiervoor in aanmerking komt. Om definitief ingeschreven te worden als student dien je aan alle toelatingsvoorwaarden inclusief betalingsverplichting te voldoen.

Voorbeeld

Je hebt een verzoek tot inschrijving ingediend om per 1 september te beginnen met de opleiding van jouw keuze. Dit verzoek is door SSC afgewezen omdat je op 1 september niet aan alle toelatingseisen hebt voldaan. Je bent het er niet mee eens en je dient daarom bezwaar in. Dit bezwaar wordt ergens tussen september en november gegrond verklaard, waardoor je met terugwerkende kracht per 1 september ingeschreven wordt. Hierdoor ben je dan ook per 1 september collegegeld verschuldigd. Tentamens die je hebt gemaakt onder de voorlopige voorziening, worden beoordeeld, eventueel behaalde studiepunten worden geldig.

Indien je bezwaar ongegrond wordt verklaard (jij hebt ongelijk), dan vervalt de voorlopige voorziening, waardoor de afwijzing voor de studie waarvoor jij je had ingeschreven definitief wordt. Dit betekent dat je die betreffende studie niet kunt volgen aan Hogeschool Rotterdam voor dat studiejaar. Tentamens die je hebt gemaakt onder de voorlopige voorziening, zijn niet geldig voor het eventuele volgende studiejaar. Mocht je je niet kunnen vinden in het besluit van het College van Bestuur, kan je binnen zes weken in beroep bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag.

Bezwaar indienen

Door onderstaand formulier in te vullen dien je een bezwaar in bij de Geschillenadviescommissie tegen de afwijzing van je inschrijving.  Je bevestigt dat je de veelgestelde vragen goed hebt doorgenomen en op de hoogte bent van de procedure die je hiermee start. Vul alle velden volledig in en zorg dat je in je bezwaarschrift goed toelicht op welke gronden je jouw bezwaar indient. Heb je vragen over de afwijzing, neem dan eerst contact op met het Studenten Service Center

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen