Menu Zoeken English

Ethische Commissie Onderzoek

Per 1 oktober 2018 is de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit in werking getreden. Deze nieuwe gedragscode is ook van toepassing op praktijkgericht onderzoek. In de nieuwe gedragscode worden principes geformuleerd die de grondslag vormen voor de praktijk van integer onderzoek. Naar aanleiding van de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit heeft Hogeschool Rotterdam een Ethische Commissie Onderzoek (ECO) ingesteld die onderzoekers kan adviseren over ethische, juridische en procedurele aspecten van hun onderzoeksproject.

De ECO ondersteunt instituten en kenniscentra over de gehele breedte van de hogeschool met voorlichting, advisering en toetsing. De commissie heeft als doelstelling om ethisch verantwoord uitvoeren van onderzoek te bevorderen. Zie ook het Reglement Ethische Commissie Onderzoek.

Werkzaamheden ECO

Onderstaande voorbeelden geven een beeld van wat de ECO doet:

  • Advisering over en toetsing van de effecten van onderzoek op onderzoekers en inzet van en omgang met patiĆ«nten, proefpersonen en proefdieren, mogelijke risico's van het openbaar maken van data, gebruik van menselijke weefsels, risico's voor het milieu of voor cultureel erfgoed, en mogelijke belangenconflicten.
  • Advisering over WMO-plichtigheid en indiening bij een METC
  • Advisering over ethische aspecten van methodologie
  • Meedenken over dilemma's op het gebied van wetenschappelijke integriteit voorafgaand aan het onderzoek, zoals mogelijke belangenconflicten, en dilemma's op het gebied van publiceren van de onderzoeksuitkomsten
  • Advisering over en toetsing van de omgang met onderzoeksgegevens (o.a. privacy)
  • Voorlichting op het gebied van onderzoeksethiek

 

 Meer informatie over de ECO en procedure voor indiening aanvraag

Samenstelling Ethische Commissie Onderzoek

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen