Menu
  English

  Life-changing temporality

  Cape Town Partnership

  In Kaapstad onderzochten twee ROP-studenten naar de mogelijkheden om een veranderende omgeving sociaal-economisch aantrekkelijk te maken.

  Vraagstelling

  Het rapport ‘life-changing temporality’ is in het Engels geschreven in opdracht van Cape Town Partnership (CTP). De hoofdvraag luidde: ‘‘What are the temporary urban design interventions in Philippi, Langa, Harare and Dunoon that help/could show possibilities for the making of a better neighbourhood that furthers innovation and entrepreneurial growth?’’ Hierin zijn Philippi, Langa, Harare en Dunoon vier townships rondom Kaapstad. Het onderzoek is een inspiratie document gelinked met het SPAZA festival, The Fringe creative zone, World Design Capital 2014 en Creative Cape Town.

  Aanpak

  Het onderzoek start met de definitie van ‘’temporary urban design interventions’’ gevolgd door een internationale analyse aan voorbeelden van tijdelijke interventies. De interventies worden onderscheiden door zes typen iconen: type omgeving (rood), doel (paars), doelgroep (blauw), activiteit (geel), overig (grijs) en tijdelijkheid (groen). In de sociale analyse zijn we opzoek gegaan naar geschikte een NGO, waarmee ons bedrijf een tijdelijke interventie kan ontwikkelen voor het SPAZA festival.

  Resultaat

  Uit de sociale analyse bleken alleen Philippi en Dunoon een geschikte NGO gevestigd te zijn. Hierna zijn voor beide gebieden de ruimtelijke kansen geanalyseerd door op iedere locatie 6 'spots' aan te wijzen. Deze spots worden tevens geïdentificeerd door de zes typen iconen. Hierna zijn de voorbeelden van tijdelijke interventies gelinkt met de totaal 12 'spots'. Deze zijn gelinkt door de iconen in een matrix te combineren. Voor iedere spot zijn een aantal interventies voorgesteld. Tot slot zijn de 'next steps' voor CTP beschreven voor het verder ontwikkelen van het SPAZA festival programma.

  Opleiding(en)

  • Ruimtelijke Ontwikkeling | Ruimtelijke Ordening en Planologie

  Type

  Afstuderen