Menu
  English

  Begeleiding en rolverdeling

  Rollen binnen Samen Opleiden

  In deze tabel staat aangegeven welke rollen er zijn en wie welke taak heeft binnen Samen Opleiden. De taken kunnen per opleidingsschool enigszins verschillen. Op sommige opleidingsscholen worden studenten gekoppeld aan een werkplekbegeleider (WPB) voor de stage, op andere opleidingsscholen aan een schoolopleider (SO) of een vakgroep.

  Studieloopbaancoach (SLC)

  •  Begeleidt je bij je studieloopbaan en persoonlijke ontwikkeling

  Instituutsopleider (IO)

  • Begeleidt transferbijeenkomsten op opleidingsschool
  • Begeleidt bij het schrijven en samenstellen van het portfolio en intervisie 
  • Beoordeelt portfolio
  • Begeleidt en beoordeelt CGI

  Voor deeltijdstudenten zal de SLC deze begeleidings- en beoordelingstaak dikwijls op zich nemen.

  Schoolopleider (SO)

  • Begeleidt transferbijeenkomsten op opleidingsschool
  • Begeleidt op stage als organisator/vraagbaak en/of in en rondom de klas
  • Is indien mogelijk aanwezig bij CGI
  • Helpt bij koppeling tussen theorie en praktijk

  Werkplekbegeleider (WPB)

  • Begeleidt op de opleidingsschool in en rondom de klas
  • Helpt bij koppeling tussen theorie en praktijk

  Regiocoördinator / 
  Instituutscoördinator

   

  • Bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op de opleidingsscholen
  • Adviseert bij het ontwikkelen en afstemmen van het onderwijs op de opleidingsscholen
  • Monitort de begeleiding en beoordeling van studenten 

  Docent generiek en werkplaatsen

  • Begeleidt de studenten tijdens de bijeenkomsten
  • Geeft feedback op opdrachten en tijdens bijeenkomsten

  Peer (medestudent)

  • Geeft feedback en hulp
  • Dient als klankbord

  Student

  • Heeft een actieve bijdrage bij elke bijeenkomst
  • Heeft een actieve bijdrage in de opleidingsschool
  • Draagt zorg voor verwerking van leeropbrengsten in het portfolio